Allotria overgiver sig aldrig

Oktober 2012: Det er pudsigt, hvad der dukker op netop som Saturn har stukket storetåen ind i Skorpionens tegn. Folk vågner op “fra de døde”, så at sige.

Saturn er klassisk blevet kaldt “tærskelvogteren” – den der angiver grænsen mellem det synlige og det ikke synlige – det virkelige og det uvirkelige. Den grænse er i vore dage noget mere flydende, idet vi nu kan se, hvad der tidligere ikke var muligt at se. Det uvirkelige bliver virkeligt. Vi kan se partikler mindre end atomer – og har dermed fået en bevidsthed om det, som er usynligt for det blotte øje. Det som vi troede var uvirkeligt, er blevet til en faktor vi bør regne med. Virkeligheden har fået vide grænser – er den astrologiske Saturn så også ved at få en ny rolle? Derom en anden gang.

Sådan helt konkret ser vi i medierne, at mennesker er blevet opgivet som næsten døde og organdonation er på tale længe før der er indtrådt et sikkert dødskriterium. Der tales om lægefejl og det kan måske få konsekvenser for, hvordan vi i fremtiden ser på dødskriteriet og menneskers muligheder for at overleve svære traumer. Det er et oplagt Saturn/Skorpion-tema.

Det er interessant at se hvordan Saturn, der står for ansvar, erfaring og fysiske realiteter, kommer på arbejde i Skorpionen – tegnet vi anser for at være hemmelighedsfuldt, dybdeborende og som har at gøre med dødstemaer – Hades, underverdenen, dødsriget, transformation. Jeg kom også til at tænke på begrebet “undergravende virksomhed”, illustreret i det følgende:

Et lille tilbageblik til 1983, hvor Saturn sidst gik ind i Skorpionen. Jeg kigger på den 11. januar 1983. Saturn står godt 3,5 grad i Skorpion. Jeg ser en gade på Nørrebro, Korsgade, et kondemneret hus overmalet med sort og rødt, anarkisternes farver. Der står en kran som er ved at hejse en containerfuld betjente op på tredje sals højde. (Ifølge wikipedia taler vi om ca. 1000 betjente!) De er der for at rydde huset for BZ’ere der besatte stedet i maj 1982. Vi er selvfølgelig ved det velkendte “Allotria”. Politiet stormer bygningen – de render op og ned som myrer, kampberedte. De smadrer alt for at gøre huset ubeboeligt. Men der er ikke et øje. BZ’erne er smuttet. De har i nogle måneder gravet, skefuld for skefuld, en tunnel tværs UNDER gaden og er stukket af gennem blikkenslagerforretningen overfor, hvor hr og fru bliktud sidder nok så roligt og drikker morgenkaffe, uden at fortrække en mine over postyret. Det er en rigtig Saturn/Skorpion-historie.

Så hold øje med de undergravende og dødsforagtende begivenheder derude… der kommer nok flere af dem – Allotria overgiver sig aldrig!