Hvad er astrologi?

“Det er ofte blevet sagt, at astrologien er en eksakt videnskab,men dette er langt fra korrekt til trods for de mange matematiske beregninger. Astrologien er ejendommeligt nok baseret på en illusion,  for som I ved, er zodiaken ikke andet end Solens imaginære vej gennem himmelrummet,og dette er set ud fra vor ubetydelige planets synsvinkel. Solen står ikke i noget zodiaktegn overhovedet. Det ser simpelt hen blot således ud, efterhånden som den til enhver tid bevæger sig mellem vor lille klode, Jorden, og stjernebillederne.”  
                Alice Bailey og “Tibetaneren”, Esoterisk Astrologi.

Vi behøver bare gå ud og kigge op på nattehimlen et mørkt sted på jorden, så er de der. Planeterne, der giver os magien og eventyret i hænde. Fra vores jordiske synsvinkel ser vi Sol, Måne og planeter dreje rundt om jorden. Men vi ved godt at det er Jorden og planeterne, der bevæger sig rundt om Solen. Det forunderlige er at vi ved at aflæse himlens sprog, kan finde vejledning til vores liv og hverdag. Det hedder astrologi, læren om stjerner.

Trækker vi det hele ned på skrivebordet, får vi et todimensionalt billede af det bælte i himmelrummet omkring os, der kaldes for Zodiaken, Dyrekredsen som udgør stjernetegnene. På baggrund af disse stjernetegn finder vi planeternes positioner i tid og rum – og så har vi et horoskop.

Forudsigelser
At forudsige hændelser i fremtiden, er måske det de fleste forstår ved astrologi. Det er dog for begrænset, at tro alt er forud fastlagt; at vi ikke har en fri vilje. Det er en evig diskussion.  Og dog er der en forunderlig sammenhæng mellem det vi kan aflæse i horoskopet og vores liv som mennesker. Det kunne se ud til at vi udøver vores frie vilje indenfor rammerne af de muligheder, talenter og evner som fødselshoroskopet viser. Horoskopet skal altid tolkes i en kontekst, for at give mening – altså et menneskes fødsel, en begivenhed, en virksomheds start, en nations fødsel eller hændelser i samfundet og naturen.

At kunne tyde et horoskop, kræver grundigt kendskab til betydningen af de tre vigtige “ben” i astrologien: Planeter, tegn og huse (eller felter). Det svarer til at lære at læse noder, matematik eller sin første ABC. Når først koden er knækket, kan magien begynde. Det er et studium der har en tendens til at vokse – og det holder ikke op, medmindre man forlader faget. Der er en besynderlig tendens til, at er man først blevet smittet med den astrologiske virus, så bliver man den aldrig kvit.

Bagudsigelser
Måden at blive klog på astrologi på, er at iagttage hvad der foregår og sammenholde det med de aktuelle astrologiske faktorer. Derfor er “bagudsigelser”, at se tilbage i historien eller iagttage hændelser i nutiden,  både i naturen, mellemmenneskeligt og politisk, af stor værdi for tydning.  Analyser af aspekter og konstellationer i forbindelse med hændelser, giver fingerpeg om hvad vi kan forvente af lignende art i fremtiden med baggrund i den nye tid og kultur i hvilken det finder sted, altså igen konteksten. Desuden er planeternes aspekter cykliske – dvs. at temaer gentager sig over tid og danner en proces med en begyndelse, en midte og en slutning – og derpå en ny begyndelse. Og det i personlig såvel som mundan (eller kollektiv) astrologi.

Der vil dog aldrig komme nøjagtigt de samme konstellationer flere gange. Derfor vil det heller aldrig være muligt at opstille videnskabelige forsøg med astrologi og få præcis de samme resultater. Dertil er variablerne for… ja,variable. Foruden det faktum, at mennesket er et kaotisk væsen. Følelser er flygtige og uregelmæssige. De kan have de forskelligste former og udtryk. Vi kan kun tilnærme os forudsigelse af muligheder – og bruge intuitionen og fantasien til at nærme os en beskrivelse der giver mening. Det er her astrologi bliver en kunstart. OG det er værd at huske, at personen der ejer horoskopet er eksperten i sit liv – ikke astrologen.

Her i begyndelsen af det 21. århundrede oplever vi en astrologisk renæssance, som et vægtigt bidrag til en kosmologi, der nødvendigvis må inddrage ny viden om hvad bevidsthed er. For hvordan kan det være at astrologi “virker”? Hvad er det der gør at vi kan aflæse en tegning af et himmelrum og få mening i det i forhold til et menneskeliv såvel som til den evolution der er foregået siden Big Bang – og som fortsætter uendeligt eller indtil Solen slukker. For det gør den. Engang.

Renæssancen er uden tvivl en følge af internettets globalisering af det astrologiske miljø. Det boomer simpelthen med podcast, videoer og hjemmesider fra astrologer der deler viden, workshops og webinars på internationalt plan. Der har ikke nogensinde i historien været så let adgang til astrologisk kundskab af usædvanligt høj kvalitet, som der er nu – og jeg tror kun det vil vokse. Samtidig er det blevet ekstra vigtigt at være kritisk overfor alt hvad der sendes ud og at kunne skelne den lødige faglige astrologi fra det som blot er sensationsskabende blændværk og underholdning.

Et væsentlig drivkraft for overhovedet at beskæftige sig med astrologi er de universelle spørgsmål: “Hvem er jeg,  hvor kommer jeg fra, og hvor skal jeg hen?”  Astrologi kan være en god ledsager på livsrejsen, men i sidste ende er det kun den enkelte selv der har det endelige svar.