Det retrograde forår 2014

Tid oplever vi normalt som en lineært fremadskridende proces. Set fra en astrologisk vinkel, er tid cirkulær, og den zigzagger – ligesom to skridt frem og et tilbage.

Hvis vi kun ser tid som i fremtid, så kan vi komme i vanskeligheder. Forstået på den måde, at de forestillinger vi har om vores livsvej kan blive overraskende anderledes, når noget vi troede var færdigt, vender tilbage eller når noget lige gør en afstikker ned ad en sidevej, så at sige. Vi ser målet i det fjerne og der sker alverdens ting undervejs, så vi taber målet af syne eller går andre veje. Vanskelighederne kommer, når vi ikke er fleksible nok til at klare afstikkere og tilbageskridt. Så bliver vi urolige og frustrerede, måske bange. Vi kan også gøre noget andet. Nemlig at omforme tilbageskridtene til at være ekstra tid til at tænke os om, samle op, evaluere.
Det handler om planeternes retrograde bevægelse i horoskopet. Retrograd betyder baglæns bevægelse. Planeterne går selvfølgelig ikke baglæns, det ser bare sådan ud. Fænomenet er astronomisk og kan, stærkt forenklet, forklares ved at planeternes baner rundt om solen er elliptisk. Dvs at de har en langstrakt og langsommere bevægelse på langsiden og hurtigere bevægelse på den korte led. Når planeten skal til at gå ind fra den korte til den lange led, så får vi et optisk bedrag der får det til at se ud som om planeten bremser op og går baglæns. Ligesom to tog der står på en station – når det ene kører fremad, ser det ud som om det andet kører baglæns. Det er i grunden essensen af Einsteins relativitetsteori. Astrologisk har retrograd bevægelse stor symbolsk betydning.

Foråret 2014 er interessant i retrograd forstand – fordi der kommer så meget af det.
Jupiter, Merkur, Venus og Mars vil i flere perioder og med overlapninger bliver retrograde i tidsrummet november 2013 til juli 2014:

Jupiter – 7. november 2013 – 6. marts 2014
Venus – 22. december 2013 – 1. februar 2014
Merkur – 7. februar 2014 – 1. marts 2014
Mars – 2. marts 2014 – 20. maj 2014
Merkur (igen) – 7. juni 2014 – 2. juli 2014

Da vi har at gøre med de såkaldt personlige planeter, vil det kunne mærkes i hverdagslivet. De planer og aftaler, der er indgået vil være mindre stabile og man må forvente at ting bliver lavet om, aflyst, man får kolde fødder. Det vil være klogt at holde en fleksibel kalender, og give sig selv god tid til at komme ud og hjem – trafikalt kan der oftere end sædvanligt opstå uforudsete forsinkelser og aflysninger. Kommunikation er også besværlig – misforståelser opstår let, så vi skal være ekstra opmærksomme på vores sprogbrug. Og der er måske øget “nedetid” på internettet (Merkur).

Læg også mærke til hvad der sker i samfundet. Vi har haft en ministerrokade 12. december 2013 netop som Jupiter er begyndt at gå baglæns. Det kan antyde, at det ikke kommer til at holde længe – og at især ministeren hentet udefra (Dan Jørgensen, fødevareminister, hentet hjem fra Europaparlamentet) ikke får det specielt let. Det samme for justitsminister Karen Hækkerup og udenrigsminister Holger K. Nielsen – også et klart Jupiter-tema, idet Jupiter står for udlandsforhold og for lov og ret. De har allerede på første ministerdag været udsat for kritik – Dan Jørgensen fordi han er “ny” i klassen og Holger K. fordi han sagde noget pænt om Cuba i en lille, ubetydelig tale til den afgående minister, Villy Søvndal.

Positivt kan det betyde, at de nye ministre virkelig får ryddet op, hvis de formår at holde sig oven vande og holder etikken høj. Retrograd betyder også re-evaluering, omgørelse, oprydning. Om de får det gjort ordentligt vil vise sig ved sommerferien 2014. Ellers får vi nok et valg – og det ville ikke være smart for den siddende regering, under de givne retrograde forhold. Devisen “det er en ommer”, vil vi nok komme til at høre mere end sædvanligt.
For alle os andre, undersåtterne, vil det blive et forår hvor vi træder et skridt tilbage. Hvis vi har haft store planer og været store i slaget, vil vi få lejlighed til at tænke os om en gang til. Det vi troede vi havde, har vi ikke alligevel – altså alt afhængigt af hvor i horoskopet disse planeter befinder sig for den enkelte. Men generelt, vil foråret 2014 være en tid hvor man – på det materielle plan – må holde lidt igen, for det der bliver investeret – både tid, energi og penge (Venus) – kommer i denne periode ikke tilbage med udbytte som forventet.

For den mere spirituelle og indadvendte natur, kan det til gengæld blive en indsigtsfuld periode, hvor man med fordel kan bruge mere tid på at meditere, reflektere og ransage sig selv. Igen afhængigt af placeringerne i det personlige horoskop, vil man kunne opleve det som om man gør tilbageskridt på visse områder af sit liv. Som jeg har erfaret, er tilbageskridt i virkeligheden også et fremskridt, fordi det gamle som ikke længere er virksomt vil blive afløst af noget nyt, som egentlig heller ikke endnu er virksomt. Det skal jo lige læres og erkendes først.

Altså, man kan forvente at være i en slags limbo. Man træder vande. Det bedste er, hvis man i disse perioder hvor planeterne går “baglæns”, kan undlade at tage for store afgørende beslutninger eller sætte ny ting i gang – lad ikke frustration og utålmodighed (Mars) fremskynde noget. Vent til du mærker at tiden virkelig er moden – ellers risikerer du at “det er en ommer”.