Skytten

Element – Ild
Dynamik – Bevægelig
Polaritet – Aktiv, udadvendt, yang, maskulin
Hersker – Jupiter
Periode – 22. november-21. december

Jeg ser et mål, og når jeg har nået det, så ser jeg et nyt”

Det er den eneste esoteriske “regel” jeg kan huske udenad og som knytter sig til stjernetegnet Skytten på en meningsfuld måde. Symbolet er pil og bue, Skytten er en af kentaurerne. Halvt hest, halvt menneske. Der er fart på, når Skytten er ude at opdage den indre og ydre verden. Ikke noget med at dvæle for længe – vi må videre til næste projekt.

Skytten er en ildsjæl, når det kommer til at forsøge at forstå og forklare livet, verden, universet, meningen med det hele. Han vil rejse, opdage, undersøge og bliver frygtelig frustreret når livet står stille og han begynder at kede sig. Der skal ske noget hele tiden – så de nærmeste, der måske ikke er gearet på samme måde, bliver ganske forpustede og udmattede.

Skyttemennesket er som regel åben, talende, fortællende – gerne om sig selv og sine oplevelser – men kan også have en tendens til at fortælle andre hvad den synes og mener om dem – uden at tænke over om det kan såre. Impulsiviteten er høj og det kan more eller irritere andre. Skytten selv forstår ikke kritikken – den er jo bare ærlig.

Frihed er vigtigt for Skytten – frihed til at opdage, tænke og lære nyt på egne præmisser. Den bliver rastløs og frustreret hvis den bliver lukket inde i en bås af dogmer, regler, ritualer – og den vil altid stille spørgsmålstegn ved de bestående traditioner: Hvorfor gør vi det? Og hvis der ikke er et tilfredsstillende svar, så går den sin vej, bryder reglerne, bliver trodsig.

I skolesystemet vil Skyttebarnet vide hvad hensigten er med det pensum han skal lære. “Hvorfor?” er et yndet spørgsmål. At få at vide at det er fordi det står i cirkulæret  er ikke nok.  Skytten kan være klassens begavede men frække elev, med dumsmarte bemærkninger og uro.  Giv ham meningsfulde opgaver, der fanger hans interesse – så går det meget bedre.

Jeg skriver “han” fordi det er et maskulint tegn – beskrivelsen gælder for alle køn… for sådan er det med Skytten: sæt mig ikke i bås!