Husene

Hvis Planeterne er horoskopets aktører, ligesom personer,  og tegnene er de roller som aktørerne spiller – så er husene “scenen” som det hele foregår på. Husene i horoskopet er udtryk for hvordan planeter i tegn udspiller sig konkret i tilværelsen.

De astrologiske huse, er en matematisk/astronomisk konstruktion der inddeler cirklen i 12 felter – ligesom lagkagestykker – foruden tegnene, der jo også er 12 af.  Måske er det derfor der er 12 huse… fordi der er 12 (og kun 12) tegn.  Det kunne lige så godt være fire huse (kvadranter) i forhold til ascendant og MC, eller 8 huse, eller 36 huse… der er mange muligheder når man har gravet sig lidt ind i astrologiens enorme univers…

Men 12 huse er det vi er blevet enige om virker. Så er der flere forskellige hussystemer udviklet af forskellige fortidige matematikere med så eksotiske navne som Placidus (den vi traditionelt bruger i vestlig astrologi), Regiomontanus, Koch, Equal – som er lige stor huse talt fra ascendanten.  Og så er der “Whole Sign Houses”, som er et system hvor hus og tegn dækker de samme 30 grader,  regnet fra det opstigende tegn, det der indeholder ascendanten.  Har du f.eks. ascendant i Skytten, vil hele Skyttens tegn være 1. hus. Hele Stenbukken bliver 2. hus, Vandbæreren 3. hus – og så fremdeles. Ascendant og MC befinder sig så i et tegn som “sensitive punkter”  hvor man ved progression kan bestemme timingen i et livsforløb.

“Whole Sign Houses” har jeg kun studeret i kort tid – og finder det ganske interessant.  Jeg har hørt at der udkommer en bog på dansk i september 2018 – “Tegnhuse” . Den er skrevet for mange år siden, af den navnkundige amerikanske astrolog Robert Hand (Planets in Transit).  Mine studier henter jeg foreløbig hos Chris Brennan og hans bog “Hellenistic Astrology” hvor han udførligt beskriver “Whole Sign Houses”.

Der har gennem tiden været en tendens til at betydningen af et tegn smelter sammen med betydningen af et hus – hvilket i min optik mudrer tingene en del.  F.eks. at både Tyren (zodiakens 2. tegn)  og 2. hus begge har at gøre med penge og indtjening. Jeg forsøger at skelne skarpere mellem tegnbetydning og husbetydning, da tegn skal tolkes som egenskaber i psyken og husene som det livsområde hvor det udspiller sig.   Men jeg ved ikke om jeg er på rette vej…

Og her får du så en kort gennemgang af hvad jeg indtil videre har lært om de enkelte huses betydning – uanset hvilket hussystem man benytter vil det være de samme tydningsegenskaber man anvender:

Første hus
Dette er ascendantens hus,  det opstigende tegn i øst ved fødslen.
Det er dig selv, din krop, hvordan du er i form. Det er hvordan andre ser dig, det første indtryk – dit image, din stil. Det er fødslens sted – så derfor kan du her aflæse hvordan du kom til verden, især hvis der er planeter i huset. F. eks en konjunktion mellem Uranus og Saturn eller Mars – så kan der have været tale om kejsersnit (operation).

Andet hus
Dine ressourcer, talenter, evner. Det viser hvad du er god til.  Det er også dine penge – det du lever af,  hvordan du forvalter pengene, ressourcerne, talentet. Det handler om hvordan du overlever. Det er også et “skyggehus” – 2. hus ligger lige før det opstigende tegn  – og det siges at der er mørkest lige før solopgang… og det er netop 2. hus.  Så måske kan vi hente noget skyggemateriale fra det ubevidste her.

Tredje hus
Her ser vi søskende, slægtninge, naboer, nærområdet.  Det er den tidlige skolegang, hvordan du lærer. Det er trafik, kortere rejser og kommunikation og vores kommunikationsmidler som telefoner og computere,  biler, tog og fly etc. Det er vores helligsteder, divination og drømme – kommunikation med sjælen. Huset viser også dine følgere – og i disse socialemedier-tider, kan det måske vise noget om det.

Fjerde hus
Her er Imum Coeli (IC) – det dybeste sted i horoskopet, mørket, Nord.
Hjemmet, rødderne, fundamentet.  Det er den ene af dine forældre (den anden finder vi i modsatte tegn), dine opvækstvilkår og dit eget hjem som voksen. Dit fædreland – eller dit forhold til dit fædreland. Det er dit private liv, der hvor du føler dig hjemme. 4. hus viser også din alderdom og sidste hvilested.

Femte hus
Børn, leg, spil, sport, flirt, forelskelse, fritid og held (i spil) Det er gamblerhuset, hvor belastede planeter kan tyde på ludomani. Det er det kreative hus – derfor børn, som er den ultimative kreation – og dit forhold til dem.  Det er i 5. hus vi finder fritidssysler, kæledyr, hobbyer,  interesser – som du ikke lever af. Hvordan du bliver forelsket ses også her, som fasen før det bliver til et forpligtende forhold. Her finder vi den materielle velstand, generøsitet, risikovillighed, ligesom tab og uheld kan aflæses af 5. hus, hvis der er belastede planeter involveret.

Sjette hus
Huset for det daglige arbejde, hverdagen. Her ser vi hvordan du passer på og vedligeholder dig selv fysisk med kost, motion og (dårlige) vaner. og hvordan du har det med dit job.  I 6. hus aflæser vi sygdomme, fysiske skader og uheld, problemer.  Det er huset der viser tjenere, undersåtter,  medarbejdere, ansatte, kollegaer, husdyrhold – især de store firbenede som i landbrug og hesteopdræt.

Syvende hus
Det modsatte af ascendanten er descendanten, der hvor Solen går ned i vest. Det du tiltrækkes af hos andre ser vi i 7. hus.  Det er din partner, dine nære og forpligtende venskaber, dine kontraktpartnere, og dem du har åbent fjendskab med. Det er projektionernes hus – det filter du ser andre mennesker igennem og det du har behov for at få fra andre mennesker – som kan kompensere for det du ikke selv er – eller ikke selv lever ud.  Men først og fremmest er det den livspartner, ægtefælle, samlever du tiltrækkes af.

Ottende hus
Dødens hus, kaldes det også. Her er passivt, der er ingen bevægelse eller handling. Det er et af de ubevidste steder i horoskopet, hemmelighederne, tabuerne, skammens hus. Det er også dybdepsykologiens hus – og viser hvordan vi har det med de dybe kældre i vores psyke, om det er tilgængeligt. Mere konkret er 8. hus også andres ressourcer – fordi 8. hus ligger lige overfor 2. hus. Det er partnerens indkomst og talenter. Det er de fælles ressourcer, så vi ser også forholdet til skat-  bank-  og militærvæsen,  (evt også dom og straf).
Huset her er også ulvetimen, tusmørket, mørkningen lige før solnedgang – mellemrummet mellem lys og mørke.

Niende hus
Dette hus ligger overfor 3. hus og handler om religiøs  indstilling, lange uddannelser, kirker,  universiteter og højere læreanstalter, forskning, publicering, fremmede kulturer og studiet af dem, lange og længerevarende rejser og ophold i udlandet, udvidelse af horisonten, videnskab og retsvæsen, lovgivning og indgåelse af kontrakter som ægteskab, ansættelseskontrakter, projektkontrakter.

Tiende hus
Medium Coeli, (MC),  midthimlen, hvor Solen står højest på himlen, Syd.
Som navnet antyder, er vi her på det højeste punkt i horoskopet. Huset viser da også noget om vores stræben i livet, karriere- og erhvervsmål, opnåelse af den højeste aspiration, vores mission i livet – uanset succeskriterier.  Det er huset der viser egenskaber for at stå i spidsen, gå forrest,  hvilken status du har, eller opnår, i samfundet, i din familie- og vennekreds. Ry, rygte, omdømme og rang aflæses her. Og her har vi den anden af forældrene.

Ellevte hus
Huset er stedet for venskaber i større skala – for netværk og alliancer. Her er håb og ønsker, drømme og ambitioner, der kan fremmes af et stærkt netværk. Planeter i huset kan vise tilhørsforhold til grupper og organisationer – eller ønske om at høre til en gruppe af ligesindede.  I 11. hus forholder vi os til børn der ikke er vore egne, adoptivbørn, bonusbørn, skolebørn, institutionsbørn etc.   Du kan være mæcen for en kunstner,  mentor for en protegé,  protektor for en organisation, eller være den der nyder godt af netværkets beskyttelse og støtte.

Tolvte hus
Det sidste  hus i cirklen ligger ved det første lys ved solopgang. Alligevel er det det mest lukkede hus af dem alle. Her er du ultraprivat, dig selv helt alene – helt ind i dit eget sind. Det er retreats og klostre, fængsler og hospitaler – steder hvor du bliver isoleret, frivilligt eller ufrivilligt. Du kan være lukket inde i dig selv – fordi du har et behov for det eller fordi du er tvunget til det.  Ligesom du finder offeret og bødlen her, misbruget – de skjulte indre eller ydre fjender.  12 hus er lidelsen og svagheden, ensomhedens brønd, tilbageholdelse og benægtelse. Det er udvisningen og eksilet. Og det er munkens/nonnens hjemsted (uanset om man faktisk er munk eller nonne) i ophøjet spirituel kontemplation og søgen efter oplysning og erkendelse – som spirituelt forført eller som sand og ægte søgende.  Huset kan også kaldes for “MetakosmosStedet mellem Verdener – timen lige efter solopgang – mellem det bevidste oven over os og det ubevidste under os.