I jordtegn kan Jupiter ikke flyve

Den 9. september 2016 slap Jupiter ud af Jomfruens tegn. Omsider, vil jeg næsten sige. For hvad man måske ikke skulle tro, så kan den ekspansive optimist som Jupiter er,  ikke trives og vokse i nøjsomhedens tegn. Tvært i mod bliver pernittengrynede petitesser og snæversyn ekstra eksponeret. Hvordan så vi det i omverdenen? Som angst for at “nogen” kommer og tager det der er “vores”.  En lettere paranoid Jupiter – som jeg har opfattet det – der blev bange for de indstrømmende horder af flygtninge. Der blev også lagt strammere snører omkring mennesker på samfundets laveste sociale trin – kontanthjælpsmodtagerne. Vi skal have dem heeeelt ned så de kan mærke og forstå, at de ikke kan blive ved med at lukrere på statskassen. Nøjsomhed i højeste potens.  Bed og arbejd, syndere… Velfærdssamfundet har fået et ordentligt skud kynisme og strammere vilkår for mennesker i nød. På den positive side oplever jeg samtidig større fokus på etik – dvs. grådig business, medicinalindustriens overpriser, monopoliseringer, kapitalfonde og bankers ansvar. Om det har noget med Jupiter i Jomfru at gøre ved jeg ikke – men det har noget med moral at gøre. Og det er et Jupiteranliggende uanset hvor planeten befinder sig.
Når Jupiter bevæger sig gennem Jomfrutegnet er den i eksil – dvs at planeten er på tålt ophold, på nådsensbrød, hvor den ydmygt må bede om tilladelse til sin eksistens – Jupiter skrumper ind, risikerer at blive blot en skygge af sin status som gudernes konge.

Jeg er født med Jupiter i Jomfruen – så jeg ved hvad jeg taler om. Det er det mest klare udtryk for protestantisk nøjsomhed:  slå ikke for store brød op, vær ikke for glad eller optimistisk, lad være med at eje for meget, tro ikke alt hvad du hører (god evne at have, i øvrigt), og frem for alt: Bo Billigt! Jeg altid har sørget for at bo på en sådan måde, at jeg til hver en tid kunne klare perioder med begrænset indkomst og andre uforudsete begivenheder. Det har vist sig at være frugtbart! Til gengæld har jeg svært ved overflod, som kan virke kvælende. Less is more, er en af mine – måske ubevidste – leveregler.

Såvidt Jupiter i Jomfruens tegn, som jo nu er forbi for denne gang og først kommer tilbage i tegnet igen om ca. 12 år. Pyyyyha…

Hvad så nu, hvor Jupiter skifter ham og iklæder sig Vægtens kappe i det kommende års tid? Jeg ved det ikke – det må vi undersøge.

Jupiter i det harmonisøgende, æstetikfremmende, relationsorienterede, diplomatiske Vægttegn kunne måske give et lille håb om at der blev slækket noget på de stramninger der vandt frem under Jomfruens indflydelse.  Planeten skal lige vænne sig til at lænkerne er kastet og der nu igen er banet vej for at kunne vokse og se tingene fra et nyt perspektiv. Angstniveauet kan falde, fordi vi igen kan se klart hvordan andre mennesker egentlig har det og hvad det gør ved os alle på sjæleplan. Smukke omgivelser, en venligere tone og anerkendelse kan gøre meget for os.

Jomfruen er et jordtegn. I jordtegn kan Jupiter ikke flyve. Så nu i Vægtens tegn kommer der en helt anden Jupiterenergi frem – de store visioner får atter luft under vingerne. Visioner der har levet kummerligt undertrykt kan vælde ud som springvand fra kreative sjæle med energi og viljestyrke.

Jeg har ikke meget erfaring med Vægtens tegn. Jeg har ikke selv planeter i tegnet. En gængs opfattelse er, at mennesker der har mange planeter – eller solen i Vægtens tegn, har svært ved at tage beslutninger. De søger andres mening og bliver anset som vægelsindede.  Det hænger måske sammen med at man i Vægtens tegn ser flere muligheder, flere løsninger. Man kan se bagom dilemmaer og handlemuligheder og har derfor også en god fornemmelse for hvilke konsekvenser et valg kan have – i det store som i det små.  Sætter vi Jupiters ekspansive storsind ind i den ramme – så har vi pludselig uanede muligheder,  langt større spillerum, et bredere og videre udsyn, en udvidet forståelse af sammenhænge og en langt bedre moral – fordi det bliver tydeligere at “jeg har det godt når du har det godt”.  Det er da sund egoisme, eller hvad?

Der er en god del ønsketænkning i Jupiterenergien. Men uden ønsker, drømme og visioner kommer vi ikke ud af stedet.