Noget om astrologi

Kig op på nattehimlen et mørkt sted på jorden, så er de der.  Planeterne,  der giver os magien og eventyret i hænde.  Fra vores jordiske synsvinkel  ser vi Sol, Måne og planeter dreje rundt om jorden. Men vi ved godt at det er Jorden og planeterne, der kredser om Solen.   Det mærkelige er, at vi kan aflæse himlens sprog,  og få hjælp til beslutninger og forståelse for de ting der sker i vores liv og verden.   Det hedder astrologi, læren om stjerner.

Horoskopet

Trækker vi det hele ned på skrivebordet, får vi et todimensionalt billede af det bælte i himmelrummet omkring os, der kaldes for Dyrekredsen –  Det er det bælte der udgør stjernetegnene og det er de stjernetegn der danner baggrund for planeternes positioner, længdegraderne – og så har vi et horoskop.

 

Det er ikke muligt se vide alt om et menneske i mindste detalje, men man kan tyde sig frem til temaer og  mulige træk ved en person – talenter, evner, muligheder, ressourcer og udfordringer – men hvordan et menneske bruger de egenskaber kan astrologien ikke sige noget om.

Det er spændene, når der sker store ting – personligt eller i verden – og opdage hvordan de astrologiske symboler korresponderer tilsvarende. Det er på den måde vi kan lære at forudse når der sker noget lignende. Men…

Forudsigelser

At forudsige fremtiden, at spå, er nok det de fleste forstår ved astrologi – og det er her den største misforståelse ligger, som et levn fra gamle dage, hvor det rent faktisk var sådan. Helt sådan er det ikke mere. Astrologi er langt mere nuanceret end bare at være en spådomskunst, selv om det også er en del af det. Men så afgjort ikke det eneste.

Astrologi er et redskab til forståelse af hvordan tilværelsen udfolder sig i et større perspektiv.  Vi kan se hvornår der er udfordringer og vi kan se hvornår livet er mere i flow på forskellige livsområder. Vi kan dykke  ned i detaljer under de store linjer og finde de temaer der viser sig,  ud fra den aktuelle livssituation.  Det handler om at få indsigt i sig selv, ikke at få en fastlåst personbeskrivelse. Mennesket udvikler sig hele livet, arbejder med sine temaer – eller ikke… og bliver klogere undervejs… eller ikke.  Alt er ikke forud fastlagt.  Vi har en fri vilje – til at handle i overensstemmelse med den man er, især når vi på forhånd kan se hvilke udfordringer vi eventuelt står overfor – indre som ydre.

Bagudsigelser

En god måde at blive klog på astrologi på, er at iagttage hvad der foregår omkring dig og sammenholde det med de aktuelle astrologiske faktorer. Derfor er “bagudsigelser”, at se tilbage i livet og historien værdifuldt. Analysen af aspekter  og konstellationer i forbindelse med hændelser, giver fingerpeg om hvad vi kan forvente i fremtiden. Derfor vil jeg også anbefale, at du skriver dagbog. Det kan blive et værdifuldt redskab til senere reference. Jeg har selv skrevet dagbog siden 1979 og har ofte tjekket tilbage i dem jeg er stødt på nye interessante astrologiske temaer.

Astrologi er cyklisk. Aspekter mellem planeterne vender tilbage med mellemrum og de kan beregnes. Aspekterne vil altid have nye nuancer, en ny kontekst. Derfor vil det heller aldrig være muligt at opstille videnskabelige forsøg med astrologi og få de samme resultater. Dertil er variablerne for… variable. Foruden det faktum, at mennesket er et kaotisk væsen.  Følelser er flygtige og uregelmæssige. De kan have de forskelligste former og udtryk. Vi kan kun tilnærme os en forudsigelse – resten er intuition eller kvalificerede gæt.

Astrologien blomstrer

Her i det 21. århundrede er astrologien ved at få en renæssance, som et vægtigt bidrag til en kosmologi, der  inddrager ny viden om – og nyt syn på –  psyke og bevidsthed. For, hvordan kan det være at astrologi “virker”? Hvad er det der gør at vi kan aflæse en tegning af himmelrummet og få mening i det, i forhold til et menneskeliv såvel som til  den evolution der er foregået siden Big Bang – og som fortsætter uendeligt… eller indtil Solen slukker. For det gør den. Engang.

Renæssancen er en følge af internettets globalisering af det astrologiske miljø. Det boomer simpelthen med podcast,  videoer og hjemmesider fra astrologer der deler viden,  workshops og webinars på internationalt plan. Der har ikke nogensinde i historien været så let adgang til astrologisk indsigt og viden af usædvanligt høj kvalitet, som der er nu – og jeg tror kun det vil vokse. Der er også meget kulørt crap.  Som med alt andet er det vigtigt at kunne skelne.

At kunne tyde et horoskop, kræver grundigt kendskab til betydningen af de tre vigtige “ben” i astrologien: Planeter, tegn og huse (eller felter). Det svarer til at lære at læse noder, matematik eller sin første ABC. Når først koden er knækket, kan magien begynde. Det er et studium der har en tendens til at vokse – og det holder aldrig op, medmindre man forlader faget.  Der er en besynderlig tendens til, at er man først blevet smittet med “den astrologiske virus”, så bliver man den aldrig mere kvit. Det er som om man bliver valgt af astrologien – ikke den anden vej rundt.

Står der ikke det samme i alle bøgerne?

Det spørgsmål fik jeg en gang af en bekendt første gang hun så min bogreol med astrologisk lekture. Jeg kan ikke huske hvad jeg svarede, men spørgsmålet husker jeg tydeligt. Det siger noget om den almene opfattelse af astrologi hos folk der ikke ved noget om det. At det er et slags facit på livet. Men sådan er det langt fra. De tykke bøger rummer refleksioner, overvejelser, erfaringer, filosofi og visdom som astrologerne der har skrevet dem har erfaret og arbejdet med – mange af dem gennem et helt liv. Til glæde for os andre, så vi kan udvide og nuancere skolebogsastrologien til noget der kan bruges i livet.

Astrologien bygger på nogle grundprincipper, arketyper om man vil, som kan udvides i det uendelige alt efter astrologens kunnen og fantasi. Derfor kan jeg roligt sige, at der er lige så mange “astrologier” som der er astrologer. Kunsten er at finde det der virker bedst og så gå efter mere af det. Og det kan man når grundlaget er i orden, når abc’en er lært. Og det er den al astrologi har til fælles.

Så igen lige et ord om astrologien ude på internettes uendelige jagtmarker – vær kritisk og se dig for så du ikke får forkerte informationer. Det gælder også denne side. Jeg ved meget, men ikke alt…

 Hvordan bliver man astrolog?

Hvis du gerne vil lære astrologi, er mit umiddelbare svar at finde et kursus. Der er ved at komme flere online-muligheder. Det er en af de gode virkninger af covid-19-lockdowntiden. Og der er efterhånden masser af gode “webinars” og videokurser at købe sig ind på hos astrologer i USA og England.

Og på dansk, så prøv at kigge på  astrologeridanmark.dk

Du kan også finde grundbog eller to og gå i gang selv, for det kan sagtens lade sig gøre. Jeg kan foreslå vores navnkundige, nu afdøde, mesterastrolog Christian Borups “Astrologi for Nysgerrige” der kan lånes på biblioteket eller måske findes antikvarisk. Det er et godt sted at begynde, for den der er på bar bund. Den bog jeg startede med for mange år siden var af Jeff Mayo – Teach yourself Astrology.

På nettet er der astro.com – en fantastisk  ressource, med beregning af horoskoper, tydninger og en “astrowiki”, med masser af artikler og viden, både på dansk og engelsk.

Tjek også astrolog Annemette Pedersens side med links til lødig astrologi.

Læringsstile

Jeg skelner mellem lineær og cirkulær læring.

Hvis du er til lineær læring, dvs helst vil tage stoffet i logisk rækkefølge, som i a-b-c og først går videre til det næste, når første lektie er lært, så kan du have glæde af et veltilrettelagt kursus, der går frem i små skridt ad gangen.

Cirkulær læring er, når du springer mellem niveauerne, læser længere frem i bogen og støder på noget spændende, der egentlig forudsætter en viden du endnu ikke har. Så opdager du hullerne og må i gang med at samle det manglende op. Og sådan bliver det to skridt frem og et tilbage. Cirkulær læring er en ustruktureret måde at lære på – og det kan forekomme lidt rodet, fordi astrologi egentlig er meget systematisk og det kan være godt at have en metode at gå frem efter i din tydning.

Jeg har siden hørt, at der er noget der hedder Global Learning, hvor man starter med at danne sig et overblik, for derefter at gå i detaljer. Det er nok det jeg kalder cirkulær læring – som er min metode.

Her er et forslag til en fremgangsmåde at lære basisastrologi på:

Lær symbolerne udenad – tegn og planeters navne, element, dynamik og grundbetydning.
Lære husenes grundbetydning udenad.
Lære “urhoroskopet” at kende med tegnenes rækkefølge, planeternes herskerskaber.
Lære aspekternes grundbetydning udenad.
Astronomien, som astrologi bygger på, er det også værd at studere, fordi det giver en klarere forståelse af hvad f.eks. ascendant, MC og huse er for noget.

Ja, der er meget udenadslære. Men det betaler sig i det lange løb. På et tidspunkt vil horoskopets opbygning og logik blive mere klar. Jeg husker min egen begyndelse en gang i starten af 1980erne da jeg var et par og tyve og var så heldig at bo sammen med en astrolog – jeg memorerede simpelthen “urhoroskopet” hver aften inden jeg faldt i søvn.

Når du har din basis, bliver det sjovere at læse avis og se nyheder med planetprincipperne i baghovedet, eller at se venner og familie gennem astrologiens briller og få nye indsigter om dem – og om astrologien. Ved at tyde en masse horoskoper og sammenholde observationer i omverdenen med astrologien, vil tydningsfeltet udvide sig og blive mere nuanceret. Og så er det en god ide at læse bredt i nogle af de mange gode bøger der findes. Og spørg venner og familie om du må bruge dem som studiemateriale. Det er bedst at lave horoskoper for folk du kender og kan tale med – ikke bare cases fra en bog.

Astrologi er spændende, fængslende – og svært… til gengæld er der stof til et helt liv, eller flere.