Pluto i Stenbukken 2008-2024

Pluto forlader Skytten efter 12 års ophold og går ind i Stenbukkens tegn i 2008 hvor den bliver indtil begyndelsen af 2024. Pluto skifter tegn hvert 12-15. år.  Vi står overfor en forandring af GRUNDTONEN i verden. Plutos princip er et enten/eller.  Skyttens kendetegn er etik, moral, viden, diskussion, kultur og filosofi – altså et stærkt visionært tegn.  Stenbukken står for sikkerhed, tryghed, orden, ambition, udholdenhed, arbejdsdisciplin og lederskab. Kort sagt – ikke så meget snak – nu skal der arbejdes for at opnå konkrete resultater.
Jeg har forsøgt at spore mig ind på nogle af de store temaer i de sidste 12 år og giver et bud på dem i de kommende 14-15 år. Hvilke forandringer vil vi se?

Plutos ophold i Skytten siden 1995 har medført store forandringer for samfund og enkeltindivider. Vi har været vidner til religiøse stridigheder og ufred mellem nationaliteter. Danmark er blevet et videns- og informationssamfund, og vi diskuterer værdier. Kommuner er lagt sammen og hele den statslige og kommunale struktur er ændret i Danmark.

Også en åndelig bølge har været over os i de senere år. Spiritualitet og videnskab har slået bro. Der er noget om snakken – der findes noget som ikke kan umiddelbart kan ses, vejes og måles. Einstein og Bohr vidste det, men verden var ikke klar til at høre det da de endnu levede: der er en dimension af virkeligheden, som vi ikke kan erkende med vore almindelige sanser. Nogle ved det godt og anerkender tanken, andre ikke. Vi er jo forskellige.
Kvantefysikken er et udtryk for denne dimension – uden at jeg iøvrigt skal gøre mig klog på den. Jeg er ikke kvantefysiker – ej heller på anden måde videnskabskvinde. Jeg konstaterer blot det jeg iagttager omkring mig.
Diskussionen om adskillelse af stat og kirke har også været oppe at vende på bedste Skytte-vis. Det kan være at det bliver en realitet i løbet af de næste 15 år hvor visionerne fra Skyttens tid vil blive til konkret handling. Kristendommen kan blive fjernet fra skoleskemaet og blive afløst af en mere bred undervisning i etik, livsfilosofi og kendskab til religion generelt. Skole- og uddannelsessystemer har også undergået forvandlinger.
Spirituelle bevægelser og menneskers søgen efter en højere mening er blevet mere almindeligt og accepteret. Flere og flere går til meditation, søger terapi og deltager i spirituelle grupper – det er blevet hverdag for mange mennesker – vi søger mening med tilværelsen som aldrig før.

Verden er blevet mindre – det tager ikke mange timer at rejse fra en verdensdel til en anden – og hvis man ikke kan være fysisk tilstede, så kan man mødes på tværs af grænser i cyberspace… f.eks. Second Life.
På den politiske scene i Danmark, manifesterer det nye paradigme sig i den omfattende privatisering og individualisering vi oplever lige nu.

Dansk Folkeparti har eksisteret i præcis 12 år. Det vil sige al den tid Pluto har været igennem Skyttens tegn. DF er i den forbindelse elefanten i glasbutikken, og en katalysator for processen henimod større anerkendelse af forskellighed og mangfoldighed, globalisering og netværk. Det er jo ikke på nogen måde DF’s ærinde, men partiet har sat FOKUS på det modsatte. Således polariseret er det muligt at få øje på værdier som anerkendelse, åbenhed, humanisme, medfølelse og medmenneskelighed, lighed og ligeværdighed på et højere niveau.
Uden mørke ser vi ikke lys.

Og når Pluto går ind i Stenbukken i 2008, vil vi se disse værdier blive manifesteret. DF’s rolle er tilsyneladende udspillet – og lur mig om ikke deres mandat vil blive svækket kraftigt ved næste valg.
En ny kæmpe er netop dukket op på arenaen…. Ny alliance her ved Plutos sidste tid i Skytten. Der skal være ordinært folketingsvalg i 2008 om ikke før og det sker netop ved Plutos skift til Stenbukkens tegn – og vi vil ganske givet se et jordskredsvalg! Det ser næsten ud til at være timet og tilrettelagt fra ”højere sted”.
Med Pluto i Stenbukken vil miljøspørgsmål komme til at optage sind og medieplads.

Vi kan ikke blive ved med at belaste planeten sådan som hidtil. Det har vi vidst i årtier. Men nu bliver det alvor.
Pluto i Stenbukken betyder at der skal ryddes op. Gammel vaneadfærd bliver forandret . Forbrugsmønstre vil ændre sig. Discounttempler og billigvarebutikker vil lukke. Vi vil komme til at gå mere efter gedigne og varige forbrugsgoder, mere vedvarende energi, det langtidsholdbare.

Køb-og-smid-væk-adfærd, forbrugerisme og ligegyldighed overfor produktionsmetoder og deraf følgende miljøbelastning vil blive afløst af omtanke og genbrug, til gavn for planeten og jordboerne. Det behøver ikke at være så kedeligt som det lyder, som sidegevinst kan det give os større kreativitet og opfindsomhed. Selv om der nok vil være dem der slår sig i tøjret i starten, når nye levevaner skal indarbejdes. Al overgang er svær.
Der vil være politisk vilje til et lederskab og en arbejdsomhed, som kan bringe fornuft og omtanke ind på nye måder – Hvordan det skal manifestere sig? Jeg gætter på økonomiske stramninger for erhvervslivet som er en stor miljøbelaster og skrappe miljøregler og sanktioner omkring produktion og import af varer . Samtidig vil der blive skrappere regler omkring private husholdninger, bilkørsel, flytrafik, affalds- og genbrugordninger. Vi ser det så småt allerede. Der kommer mere. Og det hele vil blive sat i værk af Staten gennem lovgivning. Uanset regeringens farve. Og hvis det ikke kommer fra regeringsplan, vil det komme som et folkekrav og en nødvendighed. Et enten/eller i Plutos ånd.

Da Pluto gik ind i Skytten i 1995, var dyrevelfærden et hedt emne – dyretransporter især. Vi vil se omlægninger på dette område, også her vil der ske stramninger og begrænsninger til gavn for dyrene og bedre kvalitet af det kød vi spiser.

Vi vil også se en ny social omgangsform dukke frem. Emma Gad kan gå hen og blive trendy – med fine manerer, middage, sociale sammenkomster under formelle former. En ny klassicisme og elegance vil vise sig i modebilledet med dramatiske undertoner. Vi vil opleve en højnelse af kvalitet i kulturlivet, design og kunstnerisk udfoldelse og også i medierne. Der bliver satset mere på godt håndværk og solid uddannelse som fundament.
Og apropos medieplads. Det virker næsten som om der har hersket totalt anarki på avis og mediefronten – gratisaviser og konkurrence om seere og radiolyttere. Vi kan trække hele verden ind i dagligstuen i lyd og billede og tryksværte. Det kommer nok ikke til at vare ved. Overfloden som vi har set kan medføre ”medielede”. Gratisaviser vil blive historie og kun de store aviser vil overleve – evt ved fusioner. I de elektroniske medier vil vi også se oprydning og lukning af stationer og programmer der har overlevet sig selv.

Det kan være at vi indenfor de næste 15 år, kommer til at opleve en større polarisering mellem rige og fattige på globalt niveau. Der kan komme nye statsledere, med magtbegær og en diktatorisk eller tyrannisk stil. Folket er undergivet kejseren – en ny form for slaveri i dele af verden kan blive en realitet. Omvendt kan det også være, at flere diktatoriske statsformer vil blive afsløret og væltet og afløst af etiske, arbejdsomme, demokratiske ledelsesformer – affødt af Pluto i Skyttens forberedende indflydelse.

Sammenfattende vil jeg sige, at de visioner og diskussioner der har hersket i Skyttens tegn vil blive omsat i konkret handling og synlige resultater i Stenbukken. Skolereformer, adskillelse af stat og kirke, ansvar overfor miljøet og vore levevilkår, økonomiske stramninger der begrænser overforbrug, højere uddannelseskrav, ansvar overfor den voksende gruppe af ældre samt længere arbejdsliv for den enkelte (vi ser det allerede) og den enkelte vil få et større ansvar for sig selv og sin omverden.

Når Pluto går ind i Vandbæreren i 2024 vil vi atter se en ny samfundsorden, båret af begreber som frihed, uafhængighed, høj teknologisk standard, humanisme og – en meget ny og anderledes livsstil – som vil blive resultatet af den stramme stil vi kommer til at se i Stenbukkens tid. Men den tid den glæde.
Sidst Pluto befandt sig i Stenbukken var i årene 1762 – 1777.