Planeterne

Planeterne er horoskopets persongalleri, der bliver levende jo mere vi beskæftiger os med dem og giver dem liv. De har fået navn efter græsk-romerske guder og gudinder. Besynderligt nok blev de egenskaber guderne havde ifølge mytologien, tillagt planeterne og det bruger vi til at tyde planeterne i horoskopet – enkeltvis og i samspil med hinanden – og naturligvis udvidet og suppleret med nye tydningsforslag – fordi verden er en anden end dengang i antikken.

Planeterne grupperes efter betydning i horoskopet:

Himmellysene: Sol og Måne er de eneste lysgivere (Månen har dog ikke eget lys, men reflekterer Solens lys).

De personlige planeter: Merkur, Venus og Mars der befinder sig tættest på os, på Jorden – Merkur og Venus’ baner befinder sig mellem Solen og Jorden dvs. indenfor jordens bane, Mars ligger udenfor Jordens bane.

De sociale planeter: Jupiter og Saturn, befinder sig udenfor jordens bane og kan ses uden kikkert.

De ydre, eller psykiske, planeter: Uranus, Neptun og Pluto, der ligger udenfor det vi kan se med det blotte øje.

Planetoider og punkter: Chiron og Måneknuderne.

Der findes adskillige flere småplaneter f.eks. Eris, Haumea, Ceres og Makemake, der efterhånden er blevet integreret i nyere tids astrologi men jeg ved for lidt om dem så de er ikke medtaget her.

Her er en kort gennemgang af planeternes grundprincipper:

 

SOLEN
Uden Sol intet liv. Så kort kan det siges. Det er Solens placering i horoskopet, der afgør hvilket stjernetegn du er “født i”, som det populært hedder. Solen er ikke en planet, men en stjerne. Vi kalder den også, mere poetisk, for Himmellys.

Symbolet er en cirkel med en prik i midten.  Man kan kalde det for livsgnisten, det hvorom alting drejer sig. Det er Solen der danner baggrund for alt andet i horoskopet. Det er Solen der beskriver hvordan du inderst inde “er” – dvs, hvilke egenskaber du har, som du måske ikke engang er bevidst om. Det stjernetegn Solen står i,  afgør hvilke grundlæggende egenskaber du er kommet til verden med.

I ældre lærebøger, symboliserer Solen faderen.  Jeg opfatter Solen som min inderste kerne – det er mit eget lys, der aldrig kan tilhøre nogen anden.  Derfor betragter jeg ikke Solen som fadersymbolet i det personlige fødselshoroskop. Den rolle giver jeg til Saturn – i hvert fald indtil videre.

I øvrigt symboliserer Solen autoriteter (derfor har den også været symbol for faderen eller andre patriarker), det royale, kongen, energi og bevidsthed – din egen indre autoritet.

Solens gang gennem dyrekredsen giver de skiftende sæsoner gennem året deres identitet – stjernetegnene sætter temaerne for den  pågældende måned – som ikke er det samme som en kalendermåned.

Nedenfor kan du se hvornår Solen befinder sig i de 12 tegn – bemærk at datoen for tegnskiftet kan variere med en dag fra år til år. Hvis du er født på skiftedagen, afhænger dit stjernetegn af hvilket tidspunkt på døgnet du er født. Det kan du få at vide ved at få dit horoskop beregnet – f.eks. hos astro.com.  Eller skriv til mig hvilken dag, sted og især hvilket tidspunkt du er født på – så kan jeg nemt finde ud af det for dig (birgitterefshauge (at) gmail.com)

Vædderen  20. marts – 19. april
Tyren 19. april – 20. maj
Tvillingerne 20. maj – 21. juni
Krebsen 21. juni -22. juli
Løven 22. juli – 22. august
Jomfruen 22. august – 22. september
Vægten 22. september – 23. oktober
Skorpionen 23. oktober – 22. november
Skytten 22. november – 21. december
Stenbukken 21. december – 19. januar
Vandbæreren 19. januar – 18. februar
Fiskene 18. februar – 20. marts

 

 

MÅNEN
Det ene øjeblik er du i godt humør, det næste øjeblik er du irriteret, så kommer der lige en bølge af uro, og så er du i godt humør igen. Kender du det? Gennem døgnets 24 timer sker der alverdens ting i følelserne – fra øjeblik til øjeblik. De bevæger sig ovenpå den grundstemning du er i og skifter ustandseligt.

Følelsernes skiften, får også din adfærd til at ændre sig – det er følelser der får dig til at gøre noget bestemt. Ryge, drikke, spise, tjekke mail og facebook, søge kontakt eller undgå kontakt…  og det foregår mere eller mindre ubevidst.

Det er Månen der viser dine vaner og skiftende stemninger, vaner der bliver til vores karakter og skæbne (som Gandhi sagde). Månen viser endvidere dine behov og hvordan din mor – eller den der havde moderrollen –  har opfyldt dem da du var et lille barn. Som voksen har du stadig følelsesmæssige behov, som du søger opfyldt hos en partner – eller må sørge for selv.  I månen er du i instinkternes sfære, det førsproglige, de tidligste oplevelser i livet, den første næring der er grundlaget for din videre udvikling. Med Månen kan vi se dine tilknytningsmønstre, modtagelighed og påvirkelighed.

Månen er ikke en planet, men en drabant omkring Jorden. Den kan kun reflektere Solens lys, alligevel kaldes den for “himmellys” ligesom Solen. Månen danner nymåne når den i horoskopet går i konjunktion med Solen – altså samme tegn og gradtal, og fuldmåne når den er i opposition til Solen, i det modsatte tegn men samme grad som Solen. Solens skiftende oplysning af Månen er det der danner de forskellige faser gennem en måned. Her sættes faserne i relation til gestaltpsykologiens “kontaktcirkel”:

Nymåne – det spirende frø, hvile
Første segl (Crescent) – et behov trænger sig på
Første kvarter – indkredse og skærpe behovet, handling
Tiltagende (Gibbous) – finde muligheder for udtryk for  og opfyldelse af  behovet
Fuldmåne – fuld kontakt og klarhed, behovet mødes
Aftagende (Gibbous) – syntese, indsigt, helhed, mæthed
Tredje kvarter – efterkontakt, reorientering
Andet segl, (Balsamic) – forløsning, tilbagetrækning, komme videre
Nymåne igen – ro, ny hvile, nyt frø til spiring

 

MERKUR
Perception og opmærksomhed er Merkurs område. Om det er hjernens neurotransmittere, samtalen med en ven eller at lytte efter liv i rummet så spiller Merkur med. Det er tankeenergi, der sætter os i stand til at forstå, erkende og vide. Merkur er neutral af natur, der er ingen præferencer, den er androgyn og skifter hu, alt efter omstændighederne – med andre ord – den er omstillingsparat. Det er om nogen den planet der viser os, at energien følger tanken. Det du tænker er det du skaber – det bliver dig. Merkur har antennerne ude og fødderne på jorden, er sjældent stille og keder sig aldrig.

Skyggesiden kan være overfladiskhed eller overanalyse uden substans, for vi skal videre til det næste. Rastløshed, fidgeting og multitasking der blot bliver til energitab. Merkur er den hurtigste planet i horoskopet, den går retrograd tre gange om året. Ofte overser vi dens betydning i hverdagen fordi det er så umærkeligt. Men den er der – for uden Merkur kan vi ingenting.

 

VENUS
Venus er tiltrækningens, fredens, kærlighedens og frugtbarhedens gudinde. Det vi elsker at gøre, det vi elsker at være og dem vi elsker at være sammen med, vil altid være båret frem af Venus. Det er skønhedens og harmoniens væsen i ren kultur. Planeten Venus’ placering i horoskopet viser hvordan vi elsker og vil elskes. Venus er kærlighedsevnen og passionen der fremmer det bedste i os. I relationer og sociale fællesskaber spiller Venus en vigtig rolle i hvordan vi forholder os til dem.

Venus er Anima, den feminine kraft i psyken. Venus er Athene, den feminine kriger og Afrodite, frugtbarheden og sanseligheden.

Skyggesiden er at det kan blive til passivitet og overforkælelse, at få andre til at give os hvad vi vil have uden at ville gøre noget for det. Får vi det ikke, kan det blive til en fælt manipulerende egenskab – at være grådig og tage fra andre uden at give noget tilbage. Begærets bagside.

Venus hersker i  to tegn:

I det feminine tegn Tyren, som en frugtbar Afrodite der søger livets sanselige glæder eller med Athenes kunnen i dekorativ kunst og håndværk.

I det maskuline tegn Vægten som en intelligent, strategisk Athene med overblik og evne til at holde hovedet koldt og hjertet varmt.

 

MARS
Drifter, vilje og handlekraft er det vi får af planeten Mars. Der er muskler, blod og energisk målrettethed bag vores handlinger. Vi får gjort det der er behov for. der er livsvilje og overlevelsesdrift. Det er den fysiske, seksuelle kraft, der er med til at give nyt liv – undfangelsen af et nyt menneske, artens videreførelse. Mars er Animus, det mandlige i kvindens psyke.

Når Mars er godt placeret i horoskopet, kan vi bruge den maskuline kraft, der sætter i værk og starter nyt, får tingene fra hånden. Mars beskytter og forsvarer, konkurrerer –  kæmper for at vinde.

Når Mars er belastet af konflikt, bliver det til  krig, ufred, ufokuseret rå aggression og raseri. En uintegreret Mars kan blive en tyran der gør livet surt for sine medmennesker, en der tromler andre ned. Det er den kriminelle psykopat, voldtægten, overgrebet, magtmisbruget. Eller når den er svækket, bliver vi passive, for eftergivende, tilbageholdende og sky.

Mars hersker som krigsguden Ares i det maskuline tegn Vædderen, det første tegn i dyrekredsen. Der hvor foråret på den nordlige halvkugle begynder med spire- og grokraft. Det er det evigt ungdommelige, det altid fornyende – en “beginners mind”, uanset alder.

Planeten har, sammen med Pluto, også hjemme i det feminine tegn Skorpion, som den seksuelle begærnatur, den fysiske drift mod liv og død.

 

JUPITER
Den store lykkebringer. Det er den gængse opfattelse af Jupiters virkning i horoskopet. Den er planeten for held og medgang. Ting lykkes ønsker opfyldes – men ikke nødvendigvis på den måde man havde tænkt det.

Jupiter er kendt for at gøre alt hvad den rører ved større. Ekspansion er det fine ord for det.  Udvidelse. Udvidelse af en virksomhed, sker under Jupiter. Hele vækstbegrebet sker under Jupiter. Det gælder så også for kroppen. Med Jupiter – f.eks. i aspekt med Venus – er der stor sandsynlighed for at tage på. Blive tyk.  Vi kender den joviale, madglade gourmet. Den ødsle jubeloptimist, den muntre, den ubekymrede, den der overdriver og kan være direkte grandios og ekstravagant. Vi taler om overflod, frugtbarhed og forsyn.

Vi kan også tale om filosofi, religion, jura og retfærdighed. Eller den storladne, gavmilde sjæl. Jupiter er karismatisk og lysende når den står stærkt. En åndfuld sjæl, med et rent hjerte. Det er den brede erfaring, viden og visioner. Det er kirkens folk og dem der underviser på højt niveau. Det er kunst – kultur og dannelse.

Jupiter er Zeus, gudernes gud og ophav til adskilligt afkom der befolker gudernes bolig, Olympen. Mange, flere, endnu flere. Meget og mest. Her kan vi ikke bruge “less is more” – her hersker “more is more”.

 

SATURN
Alvoren banker på. Der skal arbejdes for resultater. Man kommer ikke sovende til noget.  Saturn kaldes for “Den store grænsesætter”, tærskelvogteren, fordi det er den yderste planet vi kan se med det blotte øje. Det er de fysiske realiteters planet, hvor vi inviteres til at tage ansvar for os selv. Og ikke blot inviteres, det kræves af os. Uden Saturns disciplin og arbejdsomhed, kommer vi ingen vegne – det hele bliver blot overfladisk og ligegyldigt lirumlarum. Derfor kan vi ikke undvære planeten.

I horoskopet ser vi arketyperne faderen, patriarken, lederen gennem Saturns position. Det kan være en tyrannisk personlighed eller en kærlig figur der vil vores bedste. Askese, arbejdsomhed, nøjsomhed og det at kunne klare sig for lidt – leve på en sten – er Saturns område. Det kan være barsk, men en nødvendighed når livsvilkårene byder det.

Saturn blev tidligere kaldt for en “malefic”, altså en planet der bringer ulykke – i dag ser vi det meget mere nuanceret.  Saturn indskrænker og begrænser – den viser kontraktion. Den viser hvor der skal gøres en indsats for et godt resultat. Det kommer ikke af sig selv. Til gengæld er belønningen – i form af erfaring – varig.

I øvrigt må vi huske at Saturn hører hjemme i Stenbukken, som er et feminint jordtegn. Saturn er er ikke kun den mandlige Senex, men også den gamle bedstemor, den kloge kone, hende der ved ting og har erfaring med de remedier der skal til for at hele hvad der er gået itu, heksen og den viise kvinde. Hun er ingen engel eller sentimental gudinde… det er viden og erfaring – den bitre medicin, der sætter tingene på plads hvis man følger hendes råd og anvisninger.

 

URANUS
Uranus, den kosmiske trickster, er med os når vi ønsker frihed fra snærende bånd, søger ny viden til forbedring af menneskelivet, når vi står ved en korsvej og skal vælge hvorhen nu. Det gamle er bag os – det nye endnu ikke dukket op. Som en nybygger i vildt land der skal tæmmes for at kunne leve.

Uranus bliver besværlig, når vi holder for fast i det kendte, når vi ikke vil flytte os eller gør modstand. Så bliver det smertefuldt. Det bliver blodigt. Det er også med Uranus’ energi, vi gør modstand mod autoriteters magt – hvad enten det er far og mor, staten eller kirken.

Uranus kan vende på en tallerken og være overrumplende. Bedst som vi tror vi har tjek på det, så kommer der lige en mistelten vi ikke har taget i ed… sommetider har jeg på fornemmelsen, at Uranus har ADHD…  det eneste sikre vi kan sige om Uranus er, at vi ikke kan være sikre. Det kan være forfriskende for den der kan lide at eksperimentere – og forstyrrende for den der kun finder tryghed i det kendte.

Uranus’ arketype er Prometheus, titanen der gik op imod guderne og gav menneskene ild, viden og et fremtidshåb.

 

NEPTUN
Smelte, opløse, overskride, transcendere (som er det samme som at overskride). Barrierer gennemsives, det er diffusion, osmose, læk. Det er de flygtige, luftige dufte, gasser, vinde. Det er olier, væsker – også de brændbare – som benzin, neon, freon. Kemiske stoffer, cannabis, morfin, kokain og andre bedøvende eller euforiserende medikamenter. Det er ting der findes, men som ikke kan lugtes, smages, ses eller mærkes – det subtile, det uerkendte, det ubevidste.

Neptun er drømmenes og visionernes planet. Filosoffens tankespind, idemagerens rige, kunstnerens domæne. At se det usynlige fordi man ser med en helt anden sans end det fysiske syn. At se med lukkede øjne.  Neptun er ånd i ren form – eller åndelige ideer der undertrykker.  Religiøse forestillinger.

Neptun er eventyr, magi, mystik og trylleri. Fortryllelse, betagelse og besættelse. Er der Neptunaspekter er det et advarselssignal om at se nøje efter det usete, det skjulte, det forførende, at man ikke bliver inflateret og kommer til at bedrage sig selv og det er en invitation til åndelige øvelser. Meditation, bøn og lovsang er en god måde at imødekomme Neptuns fordringer på.

Musik, især på strengeinstrumenter, sang, dans og billedkunst, fotografi og film hører til Neptuns domæne. Ligesom alt med vand – skibsfart, regn og verdenshavene.

Uklare forhold og gyngende grund, kan forekomme på det felt i horoskopet hvor Neptun er på besøg som transit.

 

PLUTO
Dværgplaneten med den store betydning. Som den mindste kugle der kommer ind allevegne og overalt. Der hvor den rammer, bliver tingene pludselig meget intense, kompromisløse, passionerede. Hemmelighederne vælter frem – intet er helligt. Jeg har set den beskrevet som horoskopets “detoxifier” – afgiftningsplaneten. Fortrængninger, løgne og svindel bliver nådesløst sluppet ud i sandhedens grelle lys. Psykens allerdybeste, fjerneste afkroge bliver synlige og mærkbare. Man er ikke den samme som før, efter en plutotransit. I fødselshoroskopet er det enten lukket land eller meget intensitet der hvor den befinder sig – og angst, skyld og skam, eller skamløshed. Det er voldsomme ord. Men det er også voldsomme temaer Pluto bærer, som hersker over underverdenen, de dødes rige.

Men som den “detoxifier” den også er, finder vi forløsning i at se den i øjnene og erkende hvad det er vi er så bange for: skyggerne, de fortrængte sider af psyken, det ubevidste. Pluto forbindes med dybdepsykologi, psykoanalyse, psykoterapi, med død og fødsel, især i overført betydning. For at transformation kan finde sted, må det gamle først brændes til aske. Det er Plutos opgave. For at finde det indre guld, må vi igennem en alkymisk proces – sjælens mørke nat.

 

CHIRON
Chiron er en af de yngste planeter i astrologien. Opdaget i 1977 netop som terapibølgen og den såkaldt “alternative” verden var i vækst. Chiron handler om healing.

Planeten blev hurtigt døbt “den sårede healer”. I mytologien er Chiron halvt hest halvt menneske og en  udødelig guddom. Han pådrog sig et smertende sår som ikke kunne hele så han måtte lære at leve med det, for han kunne heller ikke dø.  I sin søgen efter lindring for sin smerte bliver han derfor en dygtig healer og mentor, der underviser og hjælper andre.

Chiron i horoskopet viser – angiveligt – hvor det dybeste sjælesår i ens liv er, og indeholder samtidig midlet til at helbrede det. Præcis hvordan, er et spørgsmål om selvindsigt og erkendelse.  Helbredelse er ikke det samme som at blive fri for det der plager, at det forsvinder som dug for solen og så er alt godt, ligesom at tage en pille og så er man rask. Healing er at slutte fred med livet som det er.

Alle mennesker lever med noget der bøvler – traumer, sårethed, ulykkelighed, forladthed, angst, svigt og sygdom. Helbredelsen kan på forunderlig vis ske, når vi accepterer realiteterne.  Det er ikke det samme som “at godtage” eller “godkende”. Accept er at vide, hvad man kan gøre noget ved, og hvad ikke. Sindsrobønnen er et godt eksempel herpå:

Jeg beder om sindsro til at acceptere hvad jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre det jeg kan,
og visdom til at kende forskellen.

 

MÅNEKNUDERNE
Måneknuderne er ikke fysiske objekter i himmelrummet.  Det er punkterne hvor Månen krydser Solens bane på Ekliptika i nord- eller sydgående retning.  Når Månen krydser banen mens Solen er på samme sted, har vi sol- eller måneformørkelse.  Mytologisk bliver Solen eller Månen “slugt” af en drage.

Den nordlige måneknude, hvor buen vender opad og peger fremad, er dragens hoved.  Den sydlige måneknude med buen nedad og peger bagud, som en krukke eller urne,  er dragens hale.  Der hvor måneknuderne er i horoskopet i tegn og hus, kan man læse hele horoskopets indre mening – og dermed den indre mening i et menneskes liv.

I indisk astrologi hedder måneknuderne Rahu (den nordlige måneknude) og Ketu (den sydlige måneknude) og  spiller en betydelig rolle i horoskoptydningen.

Ketu tolkes som en samling af karmastof fra tidligere inkarnationer man bringer ind i den nuværende inkarnation fordi det er modent til bearbejdning og måske forløsning. Rahu viser de muligheder man arbejder hen imod eller hvad der er ens dybeste bestemmelse i denne inkarnation.

Måneknuderne er af og til med under fødsler – som aspekt mellem forældres og børns horoskoper, som en henvisning til den karmiske forbindelse der er mellem forældre og barn. Når et barn bliver født, har det straks et horoskop og det horoskop er samtidig de aktuelle transitter til forældrenes horoskoper.

Når måneknuderne i transit bliver involveret i udfordrende aspekter til planeter og akser,  kan man forvente forandringer i de omstændigheder der har at gøre med det livsområde som måneknuderne berører.

Ikke sjældent har jeg set måneknuderne i transit aspektere ascendantaksen i horoskoper, hvor der enten er problemer i parforholdet – eller et nyt parforhold indledes. I den kollektive astrologi, dvs. begivenheder vi hører om i nyhederne, er måneknuderne påfaldende ofte i spil når der sker voldsomme og pludselige hændelser i verden.

Så man skal altså ikke undervurdere slangedragens betydning i horoskopet – den vil os noget, på godt og ondt.