Planeterne

Planeterne er horoskopets persongalleri, der bliver levende jo mere vi beskæftiger os med dem og giver dem liv. De har fået navn efter græsk-romerske guder og gudinder. Besynderligt nok blev de egenskaber guderne havde ifølge mytologien, tillagt planeterne og det bruger vi til at tyde planeterne i horoskopet – enkeltvis og i samspil med hinanden – og naturligvis udvidet og suppleret med nye tydningsforslag – fordi verden er en anden end dengang i antikken. Planeterne grupperes efter betydning i horoskopet:

Himmellysene: Sol og Måne er de eneste lysgivere (Månen har dog ikke eget lys, men reflekterer Solens lys).

De personlige planeter: Merkur, Venus og Mars der befinder sig tættest på os, på Jorden – Merkur og Venus’ baner befinder sig mellem Solen og Jorden dvs. indenfor jordens bane, Mars ligger udenfor Jordens bane.

De sociale planeter: Jupiter og Saturn, befinder sig udenfor jordens bane og kan ses uden kikkert.

De ydre, eller psykiske, planeter: Uranus, Neptun og Pluto, der ligger udenfor det vi kan se med det blotte øje.

Planetoider og punkter: Chiron og Måneknuderne. Der findes adskillige flere, men de er ikke medtaget her.