Måneknuderne

Måneknuderne er ikke fysiske objekter i himmelrummet. Det er punkterne hvor Månen krydser Solens bane på Ekliptika i nord- eller sydgående retning. Når Månen krydser banen mens Solen er på samme sted, har vi sol- eller måneformørkelse. Mytologisk bliver Solen eller Månen “slugt” af en drage.

Den nordlige måneknude, hvor buen vender opad og peger fremad, er dragens hoved, Caput Draconis. Den sydlige måneknude med buen nedad og peger bagud, som en krukke eller urne, er dragens hale, Cauda Draconis.  Det tegn og hus hvor måneknuderne befinder sig viser hele horoskopets indre mening – og dermed den indre mening i et menneskes liv, for den der er i stand til at tolke sig frem til betydningen.

I indisk astrologi hedder måneknuderne Rahu (den nordlige måneknude) og Ketu (den sydlige måneknude) og spiller en betydelig rolle i horoskoptydningen. Myten fortæller at dragen blev inviteret til fest i Vishnus hof, men måtte ikke få gudernes udødelighedsdrik, Soma. Det lykkedes dragen at bytte plads med en af guderne og drikke af Somaen alligevel. Det opdagede Vishnu og kastede sin solskive som en Frisbee mod dragen der fik hovedet kappet af. Den ene ende, hovedet røg mod nord mens halen røg mod syd. Ketu tolkes som en samling af karmastof fra tidligere inkarnationer man bringer ind i den nuværende inkarnation fordi det er modent til bearbejdning og måske forløsning. Rahu viser de muligheder man arbejder hen imod eller hvad der er ens dybeste bestemmelse i denne inkarnation. Det er op til astrologens overbevisning, hvordan det kan tolkes.

Måneknuderne er af og til med under fødsler – som aspekt mellem forældres og børns horoskoper, som en henvisning til den karmiske forbindelse der er mellem forældre og barn. Når et barn bliver født, har det straks et horoskop og det horoskop er samtidig de aktuelle transitter til forældrenes horoskoper.

Når måneknuderne i transit bliver involveret i udfordrende aspekter til planeter og akser, kan man forvente forandringer i de omstændigheder der har at gøre med det livsområde som måneknuderne berører. Ikke sjældent har jeg set måneknuderne i transit aspektere ascendantaksen i horoskoper, hvor der enten er problemer i parforholdet – eller et nyt parforhold indledes. I den kollektive astrologi –  dvs. begivenheder vi hører om i nyhederne – er måneknuderne påfaldende ofte i spil ved voldsomme og pludselige hændelser.