Månen

Det ene øjeblik er du i godt humør, det næste øjeblik er du irriteret, så kommer der lige en bølge af uro, og så er du i godt humør igen. Kender du det? Gennem døgnets 24 timer sker der alverdens ting i følelserne – fra øjeblik til øjeblik. De bevæger sig ovenpå den grundstemning du er i og skifter ustandseligt.

Følelsernes skiften, får også din adfærd til at ændre sig – det er følelser der får dig til at gøre noget bestemt. Ryge, drikke, spise, tjekke mail og facebook, søge kontakt eller undgå kontakt…  og det foregår mere eller mindre ubevidst.

Det er Månen der viser dine vaner og skiftende stemninger, vaner der bliver til vores karakter og skæbne (som Gandhi sagde). Månen viser endvidere dine behov og hvordan din mor – eller den der havde moderrollen –  har opfyldt dem da du var et lille barn. Som voksen har du stadig følelsesmæssige behov, som du søger opfyldt hos en partner – eller må sørge for selv.  I månen er du i instinkternes sfære, det førsproglige, de tidligste oplevelser i livet, den første næring der er grundlaget for din videre udvikling. Med Månen kan vi se dine tilknytningsmønstre, modtagelighed og påvirkelighed.

Månen er ikke en planet, men en drabant omkring Jorden. Den kan kun reflektere Solens lys, alligevel kaldes den for “himmellys” ligesom Solen. Månen danner nymåne når den i horoskopet går i konjunktion med Solen – altså samme tegn og gradtal, og fuldmåne når den er i opposition til Solen, i det modsatte tegn men samme grad som Solen. Solens skiftende lysvinkel på Månen er det der danner de forskellige faser gennem en måned.

Månens faser har forskellige betydninger som jeg her sætter i relation til “kontaktcirklen” (se længere nede) fra gestaltpsykologien:

Nymåne – det spirende frø, hvile
Første segl (Crescent) – noget trænger sig på, behov
Første kvarter – handling, action, skærpelse
Tiltagende (Gibbous) – finde muligheder for at udtrykke sig, retning
Fuldmåne – fuld kontakt og klarhed, mødet
Aftagende (Gibbous) – syntese, indsigt, helhed, mæthed
Tredje kvarter – reorientering, efterkontakt
Andet segl, (Balsamic) – forløsning, tilbagetrækning, komme videre
Nymåne igen – ro, nyt frø til spiring

KONTAKTCIRKEL – ideelle faser fra et behov opstår og til det er forløst – for de fleste mennesker udebliver forløsningen og man kompenserer ved erstatningshandlinger – man kan være låst fast i en af faserne – min ide er at det måske afspejler månens fase på fødselstidspunktet? Det er et spørgsmål til videre forskning: