Pluto

Dværgplaneten med den store betydning. Som den mindste kugle der kommer ind allevegne og overalt. Der hvor den rammer, bliver tingene pludselig meget intense, kompromisløse, passionerede. Hemmelighederne vælter frem – intet er helligt. Jeg har set den beskrevet som horoskopets “detoxifier” – afgiftningsplaneten. Fortrængninger, løgne og svindel bliver nådesløst sluppet ud i sandhedens grelle lys. Psykens allerdybeste, fjerneste afkroge bliver synlige og mærkbare. Man er ikke den samme som før, efter en plutotransit. I fødselshoroskopet er det enten lukket land eller meget intensitet der hvor den befinder sig – og angst, skyld og skam, eller skamløshed. Det er voldsomme ord. Men det er også voldsomme temaer Pluto bærer, som hersker over underverdenen, de dødes rige.

Men som den “detoxifier” den også er, finder vi forløsning i at se den i øjnene og erkende hvad det er vi er så bange for: skyggerne, de fortrængte sider af psyken, det ubevidste. Pluto forbindes med dybdepsykologi, psykoanalyse, psykoterapi, med død og fødsel, især i overført betydning. For at transformation kan finde sted, må det gamle først brændes til aske. Det er Plutos opgave. For at finde det indre guld, må vi igennem en alkymisk proces – sjælens mørke nat.

Pluto blev opdaget i 1930 netop som atomet blev opdaget. Det er grunden til at vi tillægger den lille planet en stor kraft og intensitet. Det var de store kriges tid og verden forandrede sig drastisk i løbet af få årtier.