Saturn

Alvoren banker på. Der skal arbejdes for resultater. Man kommer ikke sovende til noget.  Saturn kaldes for “Den store grænsesætter”, tærskelvogteren, fordi det er den yderste planet vi kan se med det blotte øje. Det er de fysiske realiteters planet, hvor vi inviteres til at tage ansvar for os selv. Og ikke blot inviteres, det kræves af os. Uden Saturns disciplin og arbejdsomhed, kommer vi ingen vegne – det hele bliver blot overfladisk og ligegyldigt lirumlarum. Derfor kan vi ikke undvære planeten.

I horoskopet ser vi arketyperne faderen, patriarken, lederen gennem Saturns position. Det kan være en tyrannisk personlighed eller en kærlig figur der vil vores bedste. Askese, arbejdsomhed, nøjsomhed og det at kunne klare sig for lidt – leve på en sten – er Saturns område. Det kan være barsk, men en nødvendighed når livsvilkårene byder det.

Saturn blev tidligere kaldt for en “malefic”, altså en planet der bringer ulykke – i dag ser vi det meget mere nuanceret. Saturn indskrænker og begrænser – den viser kontraktion. Den viser hvor der skal gøres en indsats for et godt resultat. Det kommer ikke af sig selv. Til gengæld er belønningen – i form af erfaring – varig.

I øvrigt må vi huske at Saturn hører hjemme i Stenbukken, som er et feminint jordtegn. Saturn er er ikke kun den mandlige Senex, men også den gamle bedstemor, den kloge kone, hende der ved ting og har erfaring med de remedier der skal til for at hele hvad der er gået itu, heksen og den viise kvinde. Hun er ingen engel eller sentimental gudinde… det er viden og erfaring – den bitre medicin, der sætter tingene på plads hvis man følger hendes råd og anvisninger.

Saturn er den yderste planet vi kan se uden kikkert. Derfor kaldes den også for “tærskelens vogter”, en titel der nok er lidt forældet eftersom grænser konstant flyttes og ændres siden de ydre planeter kom ind i vores bevidsthed. Saturn har stadig status af erfaringsplanet og som ikke giver noget gratis. Hvis du vil lære noget og blive god til det, må du arbejde for det.