Solformørkelse Marts 2016

kl. 2.55 dansk tid den 9. marts 2016 har vi en solformørkelse i 18.56 grader i Fiskenes tegn. Horoskopet for dette tidspunkt ses herunder.

Solformørkelsen er total og synlig i Sydøsasien. Vi kan altså ikke se den her i Danmark. Men den er ikke desto mindre til stede. Jeg ved ikke hvad det betyder rent konkret på jorden. Måske jordskælv og storme? Men det er ikke det jeg vil beskæftige mig med i dette essay. Jeg er mere optaget af den indre verden. Hvordan skal det forstås symbolsk, psykologisk og i menneskers sind og sjæl?

Som astrologikyndige vil se, så er der hele seks faktorer i Fiskenes tegn: Merkur, Neptun, Månen, Solen, Chiron og Ketu (sydlige måneknude eller dragens hale).  I modsatte tegn, Jomfruen, står Jupiter i 18 grader  sammen med Rahu (nordlige måneknude, dragens hoved) – altså næsten eksakt i opposition til solformørkelsen/nymånen. Fra Skytten ser vi Saturn i 16 grader – der dermed danner fokuspunkt i et T-kvadrat til Sol, Måne og Jupiter. Det er en stor, meget stor, mundfuld. Aspektet vil have størst indvirkning på folk der har Sol, Måne, Ascendant eller MC  i bevægelige tegn: Tvilling, Jomfru, Skytte, Fisk.  Selv om Tvillingen ikke er direkte involveret i konfigurationen så vil det kunne mærkes hvis man har de nævnte elementer i ca. 15-20 grader i Tvilling, da det på en måde vil fuldende et bevægeligt og dermed ret lebendigt storkvadrat.

Dvs. hvis man er født i starten af Juni, starten af September, Starten af december og starten af Marts – så kan man være berørt. De andre faktorer, Måne, Ascendant og MC kræver et beregnet horoskop med tid og sted.
Så langt så godt, omkring det tekniske.
Men hvad betyder det?
Her er et bud:

Med det store fokus i Fisketegnet, kan der være tale om at være barmhjertig med sig selv, og tilgivende overfor fortiden – overfor hændelser med andre mennesker. Det var som det var og blev som det blev. Tiden er kommet til at give slip på det hele – ikke det samme som at glemme – men at lade det være og komme videre med sin nutid og fremtid. Der er ingen grund til at gå og gruble over fortidens  undladelser eller svigt og fejltagelser – både egne og andres. Der er al mulig grund til at skabe sig et rum, et ritual eller et mantra, der giver plads til at være den du er nu.  Det kan være tid til kærligt at slippe skeletterne i skabet ud – og hvis ikke det er en mulighed, lade dem hvile i fred. Tilgivende og medfølende.

Jeg har en bog af Marc Edmund Jones (1888-1980),”The Sabian Symbols in Astrology”, hvor hver grad i den astrologiske horoskopcirkel har fået tildelt et billede som symbol på kvaliteten af netop den grad. Billederne er kanaliseret i samarbejde med en clairvoyant kvinde ved navn Elsie Wheeler i 1922-23. Marc Edmund Jones noterede  hendes syner omhyggeligt.

Når jeg slår op på 19 grader Fisk står der (gengivet på engelsk, da en oversættelse kan forvanske meningen):  “a master instructs his pupil”. Kan det være en opfordring til at søge større forståelse og indsigt – dvs. at bruge sin livserfaring og indsigt til yderligere vækst og medfølelse – (det er i  Fiskenes tegn, vi har medfølelsen i sin positive betydning. – skyggesiden vil være offeret, martyren) – med sig selv først. For når vi tilgiver vores fortid, så vil vi se andre i et andet og mere empatisk lys. Ikke som i “medlidenhed”, der kun gør den anden mindre, men som den ydmyge indsigt, at eksistensens vilkår er  noget vi har tilfælles og det giver os ansvar for at dele vores fælles ressourcer med hinanden.

Vi har alle en historie med både godt og skidt i bagagen. At hænge fast i følelser fra fortidens billeder og erindringer er meget let. Sværere er det at lade det være. Det er en proces der kan tage rigtig meget lang tid, men for nogle vil denne her heftige planetkonstellation kunne være starttidspunktet for en sådan proces. For andre der allerede er på en indre udviklingsvej, kan det betyde en fordybelse og forstærkning af processen. Det er ikke store radikale forandringer, men indledning til at ens livsretning bliver blidt korrigeret. Det kan være i mødet med et andet, måske mere erfarent, menneske, at ny indsigt og erkendelse åbenbares, eller man falder over netop den bog, film, musik eller kunstværk der inspirerer på et dybere plan. Hvordan det viser sig for den enkelte, afhænger af hvor i det individuelle personlige horoskop aspekterne befinder sig.

I disse dage kan drømme – både nattens og dagens – være forstærkede og symbolmættede. Et tegn på at der er noget du skal være opmærksom på. Det gælder især for mennesker der i forvejen beskæftiger sig med deres indre liv. Er du mere ekstrovert, vil drømmene måske ikke være så markante eller det der optager dig, men du kan være mere end normalt “ramt” af stemningssvingninger og mere påvirkelig og følelsesladet overfor hændelser i verden.

Solformørkelsens T-kvadrat bliver afspændt af ingen ringere end transformationsplaneten Pluto i Stenbukken. Det kunne tyde på at der på et politisk niveau måske kommer en form for forløsning på den hårdknude der pt. er så svær at løse. Hvordan ved jeg ikke – men måske i form af en holdningsændring hos magthaverne, hvilket åbner mulighed for en ny måde at løse de globale problemer på, især i forhold til folkevandringen og hvad deraf følger.

 

måneformørkelse 23 marts 2016

Der kommer også en måneformørkelse

Den 23. marts 2016 kl. 13.00 bliver solformørkelsen fulgt op af en partiel måneformørkelse i 3.17 Vægt, altså med Solen i 3.17 Vædder. Måneformørkelsen finder sted når Jorden kommer imellem Solen og Månen ved Fuldmåne, og derved skygger for månens tilbagekastede lys.  Det siges at ved nymåne, som vi har den 9. marts, er månen skjult – vi går ind i “lønkammeret” og overvejer, funderer og mediterer på næste skridt – hvilket nok er en god ide for det er ikke på dette tidspunkt der skal handles. Når månen igen er synlig kan vi begynde at iværksætte det nye,  alt efter hvad overvejelserne har bragt med sig.  Denne her gang vil fuldmånen ligge i skyggen og gentage den meditative tilstand fra nymånen, så at sige. Men den er også anderledes, for det er jo i Vægten vi er her, og Vægten er et kardinalt tegn der handler om relationer. Så det kan være en god ide at give sine relationer noget mere, proaktiv, opmærksomhed. Være sammen – det er jo påske og mange har fri.

Et opslag i “The Sabian Symbols” på 4 grader Vægt siger:  “A group around a campfire”. Mere klart kan det vist ikke siges. At hylde det vi er fælles om, tillade sig selv at være forskellig fra de andre i ens stamme og stadig holde af dem. Jeg ser det ikke som en pladderromantisk aften omkring et bål, hvor vi skal “komme hinanden ved” i nabolaget. Nej det er en opfordring til at erkende hvem der udgør din stamme, dit ophav, din familie, dem du føler dig forbundet med på et dybere plan og som du har en åben, positiv og udviklende relation med. Ilden renser luften hvis vi vil lade det ske.

Det er en heftig solformørkelse, og en fordybende måneformørkelse vi står overfor, denne marts 2016. Måtte det blive til gavn, glæde og indsigt.

Dr. Marc Edmund Jones, The Sabian Symbols in Astrology, Aurora Press, Santa Fe, 1993
Horoskoptegningerne er lavet på iPad med  appen Astro Gold.