Solformørkelsen alle taler om

Den 21. august 2017 har vi en nymåne på 28.53 grader Løve. Denne nymåne er tillige en total solformørkelse, synlig tværs over USA. Der er – i astrologiske kredse – en del hype omkring betydningen af denne solformørkelse og især en hel del spekulation om hvordan den påvirker Donald Trumps horoskop – og dermed USA og resten af verden – fordi den befinder sig direkte på hans ascendant der desuden indeholder Mars i hans radix, få grader derfra.

At gå ind i skyggedalen af apokalyptiske forudsigelser gør ingen gavn. Men det er oplagt, at præsident Trump i tiden efter den 21. august 2017, vil kunne komme i vanskeligheder med sin embedsførelse og sin attitude mod omverdenen.

Solformørkelsen finder sted i opposition til Månen i USAs horoskop (Sibly, 4. juli 1776, 17.10 Washington) og kunne indikere en massiv folkelig opstand/modstand/veto mod hans politik og administration.

Alle mennesker, der har planeter eller akser på 27-30 grader Løve, må på en eller anden måde komme til at forholde sig til begrebet magt og integritet. Og hvorfor nu lige det? Jo, fordi fiksstjernen Regulus – Kongestjernen, Løvens hjerte – er lige der hvor solformørkelsen finder sted.  Og således også hos hr. Trump. Der er en side af den der hedder  medfølelse, hjerteenergi, storsind og godhed – og en side der hedder magt for magtens og egoets skyld. Valget står og falder med personlighed og selvforståelse hos den der har aspektet

Solformørkelsen bliver indledt med en måneformørkelse den 7. august 2017 kl. 20.13 (dansk sommertid). Den falder på 16 grader Løve-Vandbærer.  En udlægning af dette har jeg fra den australske astrolog Bernadette Brady der er ekspert formørkelser og på mesopotamisk/babylonsk astrologi:  På et personligt plan vil alle der har planeter eller akser i nærheden af denne måneformørkelse, kunne opleve at der er uro i det personlige liv, at ens livsorden er udfordret – men at disse udfordringer vil blive løst ved at noget uventet dukker op.  Videre hedder det, at på et samfundsmæssigt plan vil en “konge” blive udfordret eller verdensordenen truet. Men det vil blive løst på en uventet måde.

Såvidt Brady og babylonerne. Kunne man forestille sig at der dukker en ny statsleder op, der har kræfter til at få skuden på ret køl? Altså den globale skude – der er jo ikke kun USA, men også EU, Rusland og hvad har vi…?

Det med “en uventet måde” er vigtigt, for det antyder, at det kan være en ret god ide, at slå koldt vand i blodet og vente med at reagere til formørkelsesperioden, fra 7. august og et stykke ind i september, er forbi. Det er først herefter, at man vil kunne se hvad der egentlig var på færde. Husk på, at en solformørkelse også er en nymåne. Det er sort nat før en ny begyndelse finder sted, og når det er mørkt, kan og bør du ikke handle. Vent til lyset vender tilbage.

Noget nørdet jeg for nylig har lært:
Der er det særlige ved solformørkelser, at de aldrig står alene. Hver og en er medlem af en “familie”, en serie af formørkelser kaldet saros-serier. Den første solformørkelse i en serie begynder med en partiel formørkelse på enten syd- eller nordpolen. Det er når nymånen falder med en orbis på mindre en 18.31 grader fra den nordlige eller sydlige måneknude. Der er fra den første formørkelse, 18 år og 11,3 dage mellem hver efterfølgende solformørkelse i serien. Orbis til måneknudeaksen bliver gradvist mindre, vil nå den tætteste orbis, og bliver derefter gradvist større igen, indtil den igen når max orbis på de 18.31 grader. Det sker over en periode på ca. 1300 år. Det er noget af en cyklus.

Saros er et babylonisk ord og betyder “gentagelse”. Det var de babylonske astrologer der iagttog og forstod denne sammenhæng mellem solformørkelser (og måneformørkelser for den sags skyld, som også har en saros cyklus). Der er adskillige saros cykler i gang samtidig og hver solformørkelse hører til deres egen serie. Man kan bl.a. finde frem til serierne på Nasas hjemmeside (nasa.gov) hvor serierne er nummereret og alle formørkelserne er angivet med dato og tidspunkt. En stor hjælp!

Solformørkelsen den 17. august 2017 hører til saros serie 145 ifølge Nasas katalog, og er den 22. i rækken ud af i alt 77.  Bernadette Brady angiver en anden nummerering – men den kan jeg ikke lige gennemskue og foretrækker at holde mig til Nasas system. Indtil videre.

Den allerførste partielle solformørkelse i Saros 145 fandt sted 4. januar 1639 kl. 5.13 i 13.49 grader Stenbuk.  Dette er seriens fødsel og alle efterfølgende solformørkelser vil bære denne fødsels kvalitet – hvilket man skal tage i betragtning i tolkningen af den aktuelle solformørkelse. I 1639 var Christian den 4. konge i Danmark. Historiens gang har lange blækspruttearme ind i nutiden.

(Pyh – jeg tørrer lige sved af panden, for det er godt nok ikke lige så let  – og jeg forbeholder mig retten til at være uenig med mig selv på et senere tidspunkt – og til at lave  fejl i alt dette venstrehjernearbejde.)

I horoskopet for den første solformørkelse i Saros 145, falder nymånen på 13.49 grader Stenbuk, kun 4 grader fra en konjunktion med Merkur, planeten for handel og kommunikation, ideer og tankesæt.  Det må vi have in mente når vi kigger på efterfølgende solformørkelser i serien. Desuden er det en Stenbukkekvalitet der handler om stat, ledelse, ambitioner og ordnede forhold.

Endvidere er der den kuriositet, at solformørkelserne finder sted i samme tegn tre gange i træk ad gangen og vil have dette tegns særlige karakteristika med sig.   Fra 1927-63 faldt de i Krebsen og fra 1981 og til nu i 2017 er det i Løven. Lad os kigge nærmere på det – med hovedfokus stadig på Merkurtemaer – så vidt muligt (kilde: chronology of world history på worldtimeline.info):

Den 29. juni 1927 – 6.32 Krebs
Denne dag finder den første bemandede flyvning fra USAs vestkyst til Hawaii sted. I september begynder Columbia broadcasting System (CBS) at sende.
Og – en mørk tid ulmer i Europa der ændrer verdenskortets grænser og hjemlande (krebsetema).

Den 9. juli 1945 – 16.57 Krebs
Der er fredsforhandlinger i gang mellem Storbritannien, Rusland og USA – 2. verdenskrig står foran sin afslutning.
De forenede Nationers charter ratificeres i USAs senat og underskrives af Truman den 8. august. FN skal sikre at lignende hændelser forhindres i fremtiden (sikkerhed = krebsetema).
6. og 8. august falder brintbomberne over Hiroshima og Nagasaki.

Den 20. juli 1963 – 27.24 Krebs
Den første kommunikationssatellit “US syncom 2” opsendes.
Der er cubakrise og Kennedy myrdes i november 1963.

Den 31. juli 1981 – 7.42 Løve
29. juli vies Lady Diana og Prins Charles i Westminster Abbey (ser vi herefter de første tegn på generelle forandringer i monarkiets status nu vi er i Løven?).
Nye tiltag vedr. medier – MTV begynder at sende.
Der er omfattende luftfartsstrejke i USA.

Den 11. august 1999 – 18.21 Løve (total solformørkelse, synlig over Europa og Asien). (Formørkelsen er endog nævnt hos den franske seer fra 1500tallet, Nostradamus).
Den tyske supermarkedskæde Edeka bandlyser alle genmodificerede fødevarer.
Der kommer en række store og ødelæggende jordskælv:
Tyrkiet den 17.august
Grækenland 7. september
Taiwan 21. september
Mexico 30. september

Måske er der også fra dette tidspunkt en kulmination af terrorhandlinger i verden – altså kulmination der strækker sig over de første årtier af det 21. århundrede og vil fade ud når formørkelserne forlader Løven?

Og nu er vi nået til den aktuelle totale solformørkelse 21. august 2017 på Regulus, 28.53 Løve. Hvad der vil udspille sig herefter, vil tiden vise, men mon ikke der er særligt fokus på statsmagt og monarki og måden de kommunikerer magten på. Gamle ledere, der ikke følger tidens trend og holder fast i fortidig tankegang, må vige – enten ved magt eller frivilligt – og nye komme til. Måske er det allerede i støbeskeen.  Medieverdenen vil sikkert også undergå uforudsete forandringer. Dette ikke mindst fordi Uranus fra 28 grader Vædder danner trigon til Solformørkelsen. Måske – og jeg gætter vildt og optimistisk – vil det blive enden på det terrorregime der vil udøve tanke- og troskontrol med magt… Man kan kun håbe.

Hele dette scenarie er i øvrigt ledsaget af Mars, der følger Solen tæt i denne tid. Merkur går retrograd fra 13. august og frem til 5. september, hvor den vil ende på solformørkelsesgraden før den vender fremad igen. Det bliver en proces hen over den næste månedstid, hvor det nok er værd at holde øje med nyhederne – og være opmærksom i sin egen nære personlige verden, hvis man har planeter eller akser sidst i Løven (eller Vandbærer, Tyr og Skorpion der også vil være særligt berørt).

Dette er den sidste solformørkelse i Løven i saros 145  i denne omgang- den næste kommer 2. september 2035 i Jomfruens tegn.