Mars konjunktion Uranus, tæl til ti

Det er den 20. januar 2021. I dag er skiftedag i USA, Joe Biden og Kamala Harris bliver indsat i præsidentembedet. Forhåbentlig har personalet luftet godt ud i Det hvide Hus efter forgængerens ophold.

Uranus og Mars er i tæt konjunktion i Tyren og kvadrat Saturn og Jupiter i Vandbæreren. Og Solen er netop trådt ind i Vandbæreren i aftes.

Det er bemærkelsesværdigt, at indsættelsesdagen altid er den 20. januar hvor Solen går i Vandbæreren. Det er fornyelsens tegn. Også selv om en præsident indsættes for anden gang – så er det nyt. En ny runde, så at sige. Men denne gang er det for alvor en fornyelse, fra republikansk enevælde til demokratisk… ja, demokrati.

Kombinationen af Mars og Uranus er eksplosiv, uanset hvor de befinder sig. Der er dynamik, drive, aggression, der slår gnister og samtidig har jeg på fornemmelsen at det er startskud til noget andet.  En konjunktion er et samarbejde – hvis altså deltagerne kan sammen. Og jeg kan ikke se hvorfor Mars og Uranus nødvendigvis skulle være antagonister.  Mars er handlekraft, fremdrift, viljestyrke og  muskelkraft, at bruge kroppen. Uranus opererer på et andet, mere psykisk niveau, med ideer om fornyelse og forandring og især for det overraskende uventede – disruption, oprør og revolution.  Det kommer an på hvem man er hvordan man tackler disse energier.  Husk at det  ikke er planeterne der skaber begivenhederne – det gør mennesker.  Det er mennesker der skaber forandring, enten ved aggression og muskelstyrke – eller ved intelligent handlekraft og viljestyrke. Med Mars og Uranus kan man komme til at handle overilet fordi man ikke tænker sig om. Følelserne kammer over og så kan det blive farligt. Her vil jeg i alle tilfælde tilråde at tælle til ti og forsøge at forholde mig rolig, selv når irritationen rammer.

Om kvadrataspektet til Saturn og Jupiter – ja de kunne jo repræsentere de nye folk i Det hvide Hus. Det bliver arbejdsomt og op ad bakke for Biden i den kommende tid. Det er et spændingsaspekt og han skal i første omgang forholde sig til denne iltre Mars/Uranusenergi der kan udspille sig. Der er oprørstendens i den ene lejr mod freds- og helhedsskabende tendenser i den anden lejr.

Dette aspekt gælder os alle på hele planeten – og indbefatter også den tid vi lever i med lockdown og sygdomsrisiko – som kan få gemytter i kog, at ville bryde ud af isolation; bryde regler og restriktioner med de konsekvenser det kan have. Jeg håber folk holder sig i skindet og ikke forværrer situationen og i stedet finder på et konstruktivt afløb for frustrationerne.

Uranus og Mars kan også indikere en indre revolution eller psykologisk fornyelse, der f.eks. kan gøre livet med restriktioner mere tålelig.  Arbejdslivet er under forandring; hjemmekontorerne, onlineundervisningen, zoommøderne, hvordan vi køber ind til dagligdagen og hvordan vi mødes til en kop kaffe over facetime. Det sociale liv er under forvandling. Ganske vist kun for en periode – men det vil alligevel have skabt inspirerende nye måder at leve på, også når samfundet åbner igen. Mennesket har en ufattelig evne til at tilpasse sig og det er det vi gør, når vi finder på kreative udveje og udfoldelsesmuligheder indenfor de snævre rammer vi pt er givet.

Mars og Uranus er eksplosive – derom er astrologer enige. Der er også enighed om at uroligheder og oprør er meget nærliggende udløsningsmuligheder på en dag som i dag, hvor en ny præsident indsættes på baggrund af massive uroligheder som vi så det den 6. januar 2021. Sikkerheden er øget betragteligt omkring indsættelsen og vi hører nok om det i nyhederne hvis der sker noget uventet Jeg håber det hele vil forløbe fredeligt.

I det personlige horoskop afhænger det, som altid, af hvor planeterne befinder sig og hvad de aspekterer for at kunne sige hvad det kan betyde.  I mit tilfælde, ligger konjunktionen 3 grader fra radix Merkur i 11. hus – der handler om tankegang og kommunikation , grupper og netværk. Jeg mærker klart et behov for fornyelse af “livet i cyberspace” og overvejer stadig at nedlægge denne 15 år gamle blog og starte på en frisk et nyt sted. Gammel energi skal ryddes ud og bane vejen for en genstart. Der skal simpelthen luftes ud.  Det hedder også “Kill your Darlings”. Om jeg gør det, og hvornår, ved jeg endnu ikke – jeg mærker blot bevægelsen i den retning, men venter med evt. at handle på det til Mars er kommet godt forbi Uranus, så har jeg måske mere klarhed om hvordan – og især hvorfor! Abonnementet på mit webhotel skal fornyes i april eller udløber til juni… så der er jo tid – også til at fortryde opsigelsen.

Men lige i dag – Mars og Uranus sammen kan være hidsige, eksplosive og det kan let blive til øget irritation og frustration i det små som i det store – det bedste afløb for energien er at bruge kroppen konstruktivt – løbe en tur, tæve en pude, fælde et træ, rydde garage, kælder- og loftrum for skrammel etc.  Og tøjle den impulsive trang til at gøre oprør bare for oprørets skyld. Om kort tid ændrer det sig igen og så er det jo rart ikke at skulle krybe tilbage og sige undskyld til dem det gik ud over.