Noget om ottende hus

Et horoskop består af tre hovedelementer: Planeter, tegn og huse. Planeterne er horoskopets aktører, de har hver sin opgave. Tegnene er planetens psyke eller personlighed – hvordan planeten udspiller sin opgave. Husene er den fysiske dimension, der viser hvor – dvs på hvilket livsområde – planeten opererer med sin særlige opgave og personlighed.

Artiklen er udgivet i Horoskopbladet Stjernerne nr 11, Februar 2016 (Vandbærer)

Dette essay handler om det 8. Hus. Selv for garvede astrologer, kan det være et svært hus at have med at gøre, da det er omgærdet af mystik og myter. En veloplagt temadag på I.C. Instituttet (den ældste astrologiskole i Skandinavien) med de to inspirerende astrologer Eva Ganvig og Cathrine Oppenheim (redaktøser på Horoskopbladet Stjernerne) gav nogle gode input og perspektiver på tolkningen af det 8. Hus i horoskopet.

Det begyndte med en brainstorm. Hvilke ord og begreber kunne vi komme op med? Nogle af dem var disse:  Transformation, tabuer, fødsel og død, hemmeligheder, selvdestruktion, passion, enten/eller, provokation, normer, fordomme, tillid, seksualitet, jalousi, angst og frygt, besiddelse, andres ressourcer, arv, retsmedicin, undergravende virksomhed, soveværelset, ære, engagement, privatliv, forædling, atomkraft, kosteskab (som skeletterne ligger i), psykoterapi. 8. Hus er desuden associeret med Skorpionen og Pluto.

Så det er jo en temmelig kompleks affære at have med 8. Hus at gøre. En blandet cocktail må man sige, og efter min mening et af de mest grundlæggende huse for forståelse af den bagvedliggende bevidsthed af menneskelig eksistens.

Tegnet som husspidsen falder i, og planeter i huset, afgør hvordan man oplever og lever med sine 8.hustemaer. I mit eget tilfælde, ligger husspidsen i Stenbukken og giver dermed huset en stenbukkegrundtone og Månen står i  Vandbærerens tegn. Det er ret modstridende energier. En regelbundet og struktureret energi, der går frem med forsigtighed og helst følger gældende normer (Stenbuk), bliver udfordret af en svingende måne hvis opgave det er at styre følelseslivet på en systematisk iagttagende og  intellektuelt fortolkende måde (Vandbærer) – her er der ingen sentimentalitet.

En guidet meditation på 8. Hus gav en spændende indfaldsvinkel, som man ikke kan læse om i bøgerne, og som på forbløffende vis gav sammenfaldende oplevelser hos flere af deltagerne – måske arketypiske elementer.

Cathrine Oppenheim guider og billederne opstår som følge af hendes ord samt musikken der ledsager meditationen:

Jeg ser en dør. En meget smuk, tung trædør indrammet af ornamenter der forestiller drager, ligesom kinesisk i det. Farverne er røde og gyldne, døren er mosgrøn. Selve huset er som en meget stor norsk bjælkehytte, og sort. Døren er tung og træg. Jeg skal arbejde for at få den op. Indenfor møder jeg et stort, ja kæmpestort, mørke. Selv om jeg ikke kan se noget, fornemmer jeg et uendeligt stort rundt rum – kugleformet. Gulvet er plant og til at stå på, det gynger lidt, men når jeg træder på det bliver det hårdt som glas. Jeg ser enkelte spotlys lidt oppe til højre, de er kuglerunde og afgrænsede, måske 20 cm i diameter. I hvert spotlys står der en figur som jeg ikke kan skelne hvad er. Der er syv-otte stykker. Jeg har vænnet mig til mørket og ser at der under gulvet – som er transparent – flyder smalle røde strømme på kryds og tværs. Blod? Jeg ser også at gulvet bæres oppe af mennesker. Jeg fornemmer at det er mennesker jeg er forbundet med. Forfædre? Mine egne tidligere liv?

Spotlysene og figurerne tiltrækker min opmærksomhed og jeg kigger nærmere på dem. Det er tilsyneladende religiøse figurer,  selv om jeg ikke umiddelbart kender symbolikken, bortset fra en der minder mig om gudindefiguren “Quan Yin”. Igen orientalske temaer ligesom på døren og ellers abstrakte former, i bløde svungne buer. Mørket er godt. Der er ingen angst, ingen frygt. Tværtimod synes mørket at være beskyttende, som et sted at tage tilflugt, når livet i verden bliver for overvældende. Der er noget beroligende i det.

Jeg får en oplevelse af, at her har vi at gøre med videregivelse. At blodstrømmene under gulvet, og menneskene der bærer det oppe, har noget at gøre med dna. Jeg bærer dna fra mine forfædre og giver det videre til mine efterkommere. Det kan være i fysisk forstand, som i fødslen – selve inkarnationen – og det kan være i overført betydning, som den historie jeg lever og giver videre som erfaring.

Flere af deltagerne havde oplevelsen af at møde mørke – og at det var et godt og trygt mørke. Flere havde også elementer af det religiøse med i oplevelsen – det er jo traditionelt 9. Hus der viser noget om religiøsitet – men her kan vi måske sondre: 8. Hus viser en universel spiritualitet, som den udspiller sig udenfor religiøse institutioner eller sekter, som et indre behov eller indre viden, hvor 9. Hus er de etablerede religioners hus? Mærkeligt nok, var der ingen der havde oplevelsen af angst, som også traditionelt forbindes med 8. Hus. Måske skal der også her sondres? Det er ikke i 8.huset vi finder angst… men der hvor Skorpionen og Pluto befinder sig.

Som afslutning på temadagen fik hver deltager mulighed for at knytte et enkelt ord til 8. Hus. Havde noget ændret sig siden brainstormen af holdets paratviden om formiddagen?

Her er de enkelte afslutningsord, kommentarerne er mine egne efterfølgende refleksioner:

Transformation, vi beholder ideen om at der i 8. Hus kan finde en transformation sted, af de områder der er vist af planeter og tegn knyttet til huset.

Ressourcer, også en gammelkendt term, der indikerer at der er noget at komme efter. Almindeligvis er det andres værdier, ting og penge – lige fra partnerens til statens ejendom – samt arv, legater og understøttelse.

Indvielse, den dybere tilgang til eksistensens transcendente tilstande, spiritualitet.

DNA, modtagelse og viderebringelse af særlige egenskaber. Slægters hukommelse og overlevering på celleplan.

Overvindelse, af modstande, frygt og tabuer nedlagt i husets temaer. At overvinde livet – gennemleve overgange.

Livsopgaver, den bagvedliggende bevidstheds grundnatur der skubber os i den retning det er meningen vi skal, uanset hvad resten af horoskopet ellers byder på af omveje og krumspring.

Social arv, minder lidt om DNA – at viderebringe forfædres og -mødres mønstre på godt og ondt. Det må indeholde en ide om hvordan dårlige mønstre brydes.

Cyklus, opbygning og nedbrydning – fødsel og død. Måske også økosystemer, genanvendelse af affald, optagelse og udskillelse. Et klassisk 8.hustema.

Heling/healing, hvordan de skjulte egenskaber kan føre til heling når de bliver bevidstgjorte. Helbredelse, fysisk og psykisk – som når man lærer at leve med og håndtere sine skyggesider?

Før-og-efter-livet, igen et fødsel-dødtema – klassisk 8. hus.

Tillid, til at tingene, trods alt er som de skal være.

Den oplevelsesorienterede undervisningsform passer mig godt og har givet en dybere indsigt i de kræfter og energier der kan være på spil i et horoskop, når der bliver sat spot på et enkelt element. Den næste temadag vil handle om det legende og kreative 5. hus som har et helt andet gefühl.  Det bliver interessant at se hvad det kan bringe. Derom mere når den tid kommer.