Niccolo Machiavelli

I en tidligere artikel (Stjernerne 8/2020) skrev jeg om renæssancemennesket Leonardo da Vinci født i 1452. I denne artikel er hovedpersonen også fra Firenze i 1400tallet og altså også et renæssancemenneske. Niccolo Machiavelli. En forkætret og beundret mand der uafvidende har haft indflydelse på statsmandskunst på godt og ondt  i 500 år. Var han et misforstået geni?

Artiklen blev udgivet i Stjernerne nr 10/2020 (Stenbukken) og bringes her i en let redigeret udgave.

Niccolo Machiavelli blev officielt født 3. maj 1469, i den fjerde time. Døgnet i Firenze begynder ved solnedgang som finder sted kort efter kl. 19. Den fjerde time svarer til kl. 23. Machiavellis fødselsdata bliver derfor den 2. maj 1469 (juliansk) lidt efter kl. 23 – eller som astro.com angiver: 23.07. I en fremragende artikel fra 1999 af Christian Borup bruger han datoen den 3. maj og har ikke taget højde for den særlige florentinske tid. Det giver selvsagt en lille forskel på Månens position, som i dette tilfælde er afgørende fordi Månen bliver fokusplanet i et t-kvadrat med Saturn og Neptun.

Familie og omgivelser
Der vides ikke meget om Machiavellis barndom. Men vi ved at hans far var en dygtig jurist og på et tidspunkt skatmester hvis opgave det var at kradse penge ind til Medicierne. En ussel post i en af de konstant skiftende regeringer. Det var altså så som så med jobs og muligheder i datidens Firenze der på den tid var en heksekedel af småkrige og statskup. Snart var der fest i gaden, rigdom og glæde; snart frygt, låste døre, lukkede skodder og fattigdom. Machiavellifamilien forskånedes ikke for disse op- og nedture.

I en biografisk roman af Erik Pouplier, digter han sig ind i et muligt barndomscenarie for drengen Niccolo. En far som han beundrer og er tæt knyttet til og en kølig og afvisende mor, der havde det strengt med den svingende status. Det bemærkelsesværdige ved den forældreskildring er, hvordan det afspejles i Machiavellis forældreplaneter Måne og Saturn. Månen i Vandbæreren som en følelsesmæssigt distanceret mor. Saturn i Tyren som en omsorgsfuld og nærværende far. Solen er også i Tyren, uaspekteret, i 4. hus. Han har følt sig alene i familien og har været en løsgænger. Med ascendant i Stenbukken har han været temmelig jordbunden. Ser vi på malerier af ham, aner man strenghed og retskaffenhed og antydningen af et rævesmil, som en anden Mona Lisa.

I romanen beskriver forfatteren en hændelse, hvor Niccolo som niårig, sammen med to kammerater, skal have overværet et voldsomt attentat på brødrene Lorenzo og Giuliano dei Medici. Det fortælles at Niccolo efterfølgende led af mareridt og flashbacks – symptomer på ptsd. Han har Mars i Fiskene i opposition til Pluto i Jomfruen – et aspekt der bliver trigget af transitsaturn i 1478. Attentatet er ægte nok og at Machiavelli skulle være på åstedet er digtning – men godt nok tæt på det astrologisk mulige.

Ifølge de mere videnskabeligt funderede kilder, hører vi først om Machiavelli omtrent da han som 29årig træder ind i verdenshistorien ved første Saturnrunde.

I 1498, mens Pluto vandrer gennem Machiavellis 10. hus i Skorpionen var han sammen med en indflydelsesrig ven, Marcello Virgilio Adriani, en højtstående embedsmand i senatet og øjnede en chance. Der herskede uro i republikken og sagerne hobede sig op på Adrianis bord. Machiavelli ville gerne ind i begivenhedernes centrum og tilbød sin hjælp til at få ryddet op i bunkerne. Og sådan blev det. Den 15. juli 1498 blev ”den lykkeligste dag” i Machiavellis liv, som han senere bemærkede i en notesbog. Transit Jupiter og Neptun passerede ascendanten i Stenbukken: held og bagtanker hånd i hånd. Og bagtanken er? At få fast arbejde i senatet, helst som boss og helst med det samme.

Der er to t-kvadrater i horoskopet. Vandbærermånen i første hus er fokusplanet for oppositionen mellem Tyresaturn og Skorpionneptun på MC/IC-aksen. I den anden er Merkur fokusplanet i Tvilling i 5. hus med Fiskemars opposition Jomfrupluto på 2.-8.husaksen. Han har evne for at gamble og anstille et pokeransigt når han fremfører sine ønsker. Evnen til at se igennem andres hensigt og adfærd bliver hans adelsmærke gennem livet. Med disse evner, møver han sig nærmest sidelæns ind i magtens korridorer og lander jobbet som chef for 2. kancelli som han overtager i en kaotisk forfatning. I hvert fald for en stund. Han får overbevist Firenzes justitsminister, Piero Soderini, om at han vil være den bedste til at give anbefalinger om militærstrategi og politiske tiltag for senatet. Han er et skridt nærmere magtens centrum hvor han kan få maksimal indflydelse.

En af Machiavellis hovedopgaver bliver at rejse ud som ambassadør og forhandle politisk med republikkerne omkring Firenze. Uranus befinder sig i diplomatiets Vægt og i rejsernes 9. hus. Han arbejder helst alene og hægter sine ledsagende embedsmænd af, når han ser at de ikke forstår diplomatiets kunst. Der skal ofte bestikkelse til for at få foretræde for fyrster og paver, ved han. Han får ofte ikke penge nok med til udgifter og lægger i mange tilfælde ud af egen lomme. Venus er i Vædderen i kvadrat til Jupiter i Krebsen over 3.-7. hus som indikerer at han godt ved hvad der skal til ”for at skabe værdi” som vi siger i dag. Han går så langt som til at ”låne” af sin hustrus formue. Det gør hende splitterrasende mens han blot bemærker at det er hendes medgift og dermed hans ret at tage pengene. Det er vigtigere at få et godt resultat med hjem fra rejsen end at holde hende glad.

I årene fra 1498 til 1512, en halv saturnrunde, tjener han som ambassadør – undertiden også som hærfører og militærstrateg mens han kæmper for personlig anerkendelse. Hele Machiavellis karriere bygger på andres magt. Neptun er på MC i opposition til Saturn – tingene glider ham ligesom af hænde, selv om han idelig synes at forsøge at få ret til sin egen stemme. De vil gerne have hans arbejde, men giver ham reelt ingen beføjelser. Mars befinder sig i Fiskene, som en kommentar til Neptun på MC i Skorpionen. Han opfanger det usagte, fornemmer stemninger, har en stærk intuition og retorisk intelligens understøttet af Uranus i trigon til Merkur. Saturn i Tyr i trigon til Pluto i Jomfruen gør ham til lidt af en arbejdshest, pligtopfyldende til fingerspidserne.

Ingen erobring uden stjernernes medvirken
På trods af den realisme Machiavelli er kendt for, går han til astrolog; en ved navn Lattanzio Tedaldi, elev af Marsilio Ficino. Han vil vide hvornår det er gunstigt at indtage Pisa. Astrologens svar: ”Jeg vil råde dig til at instruere krigsrådet om, at når de har besluttet at indtage Pisa torsdag, skal det under ingen omstændigheder ske før den 12 1/2te time om morgenen, men om muligt lidt efter den 13. time”. (Biografi af Miles Unger).

I en anden biografi af Ross King er de nævnte tidspunkter omregnet til kl. 6.30 og lidt efter klokken 7 om morgenen, hvilket giver nogenlunde mening da døgnet jo skal regnes fra solnedgang den foregående dag. Torsdag morgen den 7. juni 1509 faldt Pisa uden større kamp. Pisaboerne var udmattede og udsultede efter års belejring hvor forsyningsvejene havde været blokeret af den florentinske milits. Det blev Machiavellis triumf at have vundet freden og så var der fest i Firenze.

Overtro og varsler var almindelige og blev taget alvorligt. Som da en due fløj ind til ”de 10’s råd” i senatet. Den ramte muren og faldt død om hvilket blev betragtet som et godt varsel for krigens udfald. Ross King skriver: ”Intet vigtigt sker nogensinde i en by eller region, der ikke er blevet forudsagt af divinationer, åbenbaringer, undere eller andre himmelske tegn. Men man kunne ikke begribe hvordan og hvorfor udover at sige, at måske er luften omkring os fuld af intelligenser. Af medlidenhed med mennesket kommer disse ånder til hjælp med forvarsler om ulykker ved brug af lyn, kometer og monstrøse børnefødsler.” Miles Unger ryster i sin biografi på hovedet over at folk faktisk troede på dette ”mumbo-jumbo”. Forfatteren har vist ikke forstået renæssancemennesket…

Social deroute og eksil
Festen i Firenze holdt ikke længe og en ny fyrste erobrede byen i 1512. Krigsrådet havde ikke lyttet til Machiavellis strategi for at holde barbarerne ude. Endnu et medlem af Medicierne tog magten. Lorenzo II. En mand uden ære der blot ville rage til sig. Hele regeringsapparatet blev opløst, et nyt indført. Og Machiavelli fyret.

Den 18. februar 1513 blev Machiavelli arresteret, sigtet for konspiration mod Lorenzo. Han røg i fængsel og blev tortureret men bedyrede ufortrødent sin uskyld.

Det blev en skæbnedag for Machiavelli. Progressiv ascendant har just passeret Mars og progressiv Mars ligger i opposition til Uranus. Han blive dog frikendt efter nogle uger men kommer ikke til at arbejde som embedsmand igen. Han forvises fra Firenze og lever i eksil på sit landsted. Her lider han under alvorlig mangel på social kontakt. Tvillingemerkur kommer under pres når han kun har sine vinranker og de fordrukne bønder på den anden side af vejen at tale med. Han er 43 år og transit Uranus er i opposition til radix Uranus. Transit Saturn har i mellemtiden passeret MC og oppositionen til radix Saturn. Der skal ske noget nyt!

Machiavelli giver sig til at skrive.
I flere år har han skrevet notesbøger, digte og komedier. Han bruger sit skrivetalent som en samtale med sig selv og en samtale med antikkens digtere og filosoffer der ligger hans hjerte så nær: Platon, Aristoteles, Plutarch osv. Når livet går ham imod, søger han ly i biblioteket blandt sine elskede bøger. Når selvmedlidenheden kaprer sindet, giver han sig til at skrive. Det mest kendte skrift, er en ganske lille bog: Fyrsten. En slags manual for godt lederskab, som han ser det, skrevet ud fra de erfaringer han har gjort sig med skiftende magthaveres individuelle personligheder og politik. Han bruger egenskaberne fra dem som forlæg for den perfekte leder:

Lorenzo il magnifico (der var farfar til Lorenzo II) – kultur, kunstneriske evner og kærlighed til humanismen, evnen til at bedåre og fastholde det jævne folk.
Munken Girolamo Savonarola (der havde indsat sig selv som hersker, med Gud som øverste myndighed og siden henrettet) – en brændende tro på muligheden af at gøre mennesker lykkelige uden ydre magtmidler.
Cesare Borgia (den mest gådefulde og brutale general, som Machiavelli beundrede) – organisatoriske evner og handlekraft som verdensfyrsten ikke måtte savne.
Piero Soderini (Firenzes justitsminister og Machiavellis chef) – demokratisk livssyn og troen på ethvert menneskes ret til at leve.

Var han så kynisk som eftertiden har fremstillet ham?
”Fyrsten” blev ikke trykt og udgivet før flere år efter Machiavellis død. Kun et eksemplar forlod Machiavellis hus, da han dedikerede den til Lorenzo II, i den hensigt at blive taget til nåde og få en plads i magtens centrum igen. Det skete ikke og man mener at Lorenzo end ikke læste den.

Machiavelli har kæmpet for anerkendelse for alle de gange han har ledet slagets gang fra kulissen, som den der med sin retorik lagde magthaverne ordene i munden. Han var inde – og han var udenfor. Hans force lå i at observere og gennemskue de politiske spil der foregik og beskrive dem uden nogen sentimentalitet. Månen i Vandbæreren er den fødte iagttager og Merkur i Tvillingerne den fødte formidler og Uranus i Vægten, et politisk geni. Disse tre planeter danner – med lidt god vilje – en stortrigon i luftelementet. Hans tanker og visioner landede andre steder end hos ham selv. Han må have været lidt småbitter på tilværelsen, men hverken kynisk eller ond. Han var optaget af hvordan man opnår resultater til gavn for samfundet: Somme tider må der tages skrappe midler i brug, for at gavne noget større. Heraf udtrykket: Målet helliger midlet.

Machiavelli var en objektiv realist og tog i sine skrifter ikke moralsk stilling, hvilket ikke har behaget kirken. Hans bøger har gennem tiderne skiftevis været forbudt og beundret. Han var optaget af magtens filosofi og af hvordan man kunne bevare magten. Idag er der næppe nogen politiker eller forretningsmand der ikke har læst sin Machiavelli. Serierne House of Cards og Game of Thrones er inspireret af hans tanker.

”Machiavellisme” er af eftertiden karakteriseret som en hensynsløs og kynisk tankegang. I et brev til en ven afslører Machiavelli dog både frygtsomhed og følsomhed:

Når aftenen falder på, går jeg hjem og ind i mit studerekammer. På tærskelen tager jeg mine mudrede arbejdsklæder af og ifører mig hvad en ambassadør ville bære. Således værdigt klædt, træder jeg ind i de antikke herskeres hof; de som for længst er døde. Der bydes jeg varmt velkommen; jeg spiser af den eneste føde jeg finder nærende og som jeg var født til at holde af. Jeg skammer mig ikke over at tale med dem og bede dem forklare deres handlinger. Og de svarer mig venligt. Fire timer går uden at jeg føler ængstelse. Jeg glemmer enhver bekymring. Jeg er ikke længere bange for fattigdom eller for døden. Jeg lever udelukkende gennem dem.”

Der er nu gået 500 år siden Machiavelli sad i sit studerekammer og skrev som besat. Januar 1518 var Saturn og Pluto, ligesom nu i 2020, i konjunktion i Stenbukken i Machiavellis 12. hus og danner stortrigon med Saturn og Pluto i radix. Han er isoleret og vil virkelig gerne ind i kampen igen. I 1520 passerer transitpluto ascendanten og progressiv Sol descendanten. Han får lov til at vende tilbage til byen. Niccolo Machiavelli dør i juni 1527, kort før 2. saturnrunde. Han blev 58 år.

 

Se og læs mere:

Chr. Borup, artikel om Machiavelli, Stjernerne 12/1999
Erik Pouplier, Machiavelli, en biografisk roman, 1987
Ross King, Machiavelli, philosophy of power, 2007
Miles J. Unger, Machiavelli, a biography, 2012
Niccolo Machiavelli, Fyrsten, nyoversat og med forord af Anders Fogh Rasmussen, 2018
BBC-dokumentar på Youtube fra 2016