Zodiaken

“Hvilket stjernetegn er du født i”, spørger vi hinanden  – uanset om vi “tror” på astrologi eller ej. Det er almen viden.  Det tegn du er “født i”, angiver altså i hvilket tegn Solen befandt sig på din fødselsdag. Det er det tegn tydningen af resten af horoskopet skal ses i forhold til. Ascendanten og Månen, er mindst lige så betydningsfulde som Soltegnet. En kombineret tydning af de tre hovedfaktorer, Sol, Måne og Ascendant, fortæller noget grundlæggende om din personlighed.

Zodiaken, der populært kaldes for dyrekredsen på dansk, danner baggrund for Solens, Månens og planeternes egenskaber og udtryksmåder.  De tegn der rummer mange planeter i et fødselshoroskop, er der hvor energien er størst. Tegn der ikke indholder himmellegemer virker også – men ikke helt så direkte.

Når jeg foretrækker at kalde det for “zodiak” fremfor “dyrekreds” skyldes det at det ikke er alle tegnene der er repræsenteret ved et dyr. Læg mærke til Lufttegnene, Tvillinger, Vægt og Vandbærer som ikke er dyretegn. Ej heller Skytten, der er en kentaur, som jeg heller ikke vil kalde for et dyr men et mytologisk væsen.  Så er der Jomfruen – heller ikke et dyresymbol.

Tegnene kategoriseres i fire elementer:  Ild, Jord, Luft, Vand. De danner indbyrdes triangler,  der  har elementet til fælles:

Ild: Vædder, Løve, Skytte – som er maskuline
Jord: Tyr, Jomfru, Stenbuk – som er feminine
Luft: Tvillinger, Vægt, Vandbærer – som er maskuline
Vand: Krebs, Skorpion, Fisk – som er feminine

Og i tre dynamikker:
Kardinal, Fast og Bevægelig, der danner “kors” mellem tegnene.

Det kardinale kors er Vædder, Krebs, Vægt, Stenbuk – aktive og igangsættende.
Det faste kors er Tyr, Løve, Skorpion, Vandbærer – bevarende og vedholdende.
Det bevægelige kors er Tvilling, Jomfru, Skytte, Fisk – omskiftelige og varierende, mobile.

De feminine og maskuline tegn, har ikke noget med køn at gøre men er modpoler, ligesom magnetfelter:
Feminin er den negative pol, der tiltrækker eller modtager energi
Maskulin er den positive pol, der frastøder eller udlader energi

Vi kan også sige at:

Maskulin ild og luft er udadvendt, aktiv og handlende – yang.
Feminin jord og vand er indadvendt, passiv og modtagende – yin.

Men lad os nu kigge nærmere på zodiaken med en kort gennemgang af hvert tegn:

 

 

VÆDDEREN
Element –  Ild
Dynamik – Kardinal
Polaritet -Aktiv, udadvendt, yang, maskulin
Hersker –  Mars
Periode – 20. marts-19. april

En cirkel, som zodiaken er, har i princippet ingen begyndelse eller slutning. Det er en uendelig ring – 360 grader.   Uendelighed kan vi mennesker ikke rumme, derfor har vore lærde forfædre  skabt et startpunkt med udgangspunkt i forårsjævndøgnet hvor Solen står i 0 grader Vædder.  Vi kalder det for forårspunktet på den nordlige halvkugle, men syd for ækvator, er det efterårsjævndøgn. Det må vi ikke glemme. Alligevel betragter vi 0 grader Vædder, som det sted hvor cirklen begynder.

Så hvordan er det at være en Vædder?
Alle initiativer begynder med den første impuls, det første skridt, den første ide, den første tanke. Og det er Vædderens grundprincip, at være først.  Det er her det nye bliver til.  Væddere er handlekraftige og initiativrige  – ofte impulsive i en grad så det kan blive for meget for omgivelserne.  Som dyret, vædderen, der braser med hoved og horn forrest ind i sine modstandere, konkurrenter,  sparker den døre ind og gør sin entre med brask og bram.  Støjende og selvbevidst – her kommer jeg.  De kan virke destabiliserende og urolige, der skal konstant ske noget, så mere afdæmpede gemytter viger tilbage.

Vædderen vil gerne være den der bestemmer. Hvis andre ikke er enige og det bliver til konflikt – er det ikke sikkert at Vædderen tager kampen op.  Nej, Vædderen tager sit gode tøj og går sin vej.

Vædderen går helst sine egne veje, så må andre følge med eller lade være.

 

 

TYREN
Element – Jord
Dynamik – Fast
Polaritet – Passiv, indadvendt, yin, feminin
Hersker – Venus
Periode – 19. april-21. maj

Tyren oplever livet gennem sine sanser, ved at røre ved ting og at blive berørt – både psykisk og fysisk. Den  kan lide at se naturen gro i al sin frodighed, glædes ved duften af fugtig skovbund, god mad og drikke, smukke ting, musik og poesi.  Tyren er et sensuelt og sensitivt tegn.

Da Tyren er et fast jordtegn har den fået et kedeligt ry for at være stædig og rethaverisk, men er også udholdende og vedholdende. Den giver sig ikke så let når den har fået en god ide. Tyren kan ikke lide at blive påduttet noget fra andre, men med lidt venlig overtalelse over tid, kan den godt, omend modstræbende, ændre mening. Af natur er Tyren en smule konservativ og bryder sig ikke om for mange og for store forandringer. Forudsigelighed er tryghed. Traditionelt betragtes Tyren som langsom og sindig, som om det er en fejl – men det er mere udtryk for at Tyren  har brug for god tid.  En presset Tyr er en stresset Tyr, og det kommer der ikke noget godt ud af.

Tyren er sensitiv, måske nærtagende og lukker i hvis den bliver kritiseret. Tyren taler ikke så meget, men kan have stærke følelser, som bedst udtrykkes  gennem kunst, litteratur, poesi og sang.

Tyren er glad for ting. Smukke ting, kunstgenstande, god klassisk kvalitet.  Den er god til alt det med økonomi og sparer op eller investerer sikkert og fornuftigt. Den kan godt lide at gøre en god handel og kan få det dårligt, hvis den har købt noget for dyrt. Den er ikke nærig for den er også en livsnyder – gourmeten, feinschmeckeren, vinkenderen og holder af at dele det med sin elskede.  Tyrens arbejde og interesser er ofte noget med penge og handel, mad, design, formgivning, landbrug og andre konkret orienterede områder. Den praktiske sans er stærkere end abstraktionsevnen.

Tyren kan lide at se godt ud – god kvalitet er vigtigere end at det er billigt. Er det genbrug må det gerne være vintage, et klassisk look, der ikke vækker opsigt og som kan holde længe. Bæredygtighed ligger Tyren nær – det at bevare og passe på jordens ressourcer er vigtigt.

En særlig tyreegenskab er at vegetere.  At sidde ved bredden af en sø og høre små bølger klukke, blunde under et stort og meget gammelt egetræ hvor den kan mærke historiens vingesus gennem træets bark og mærke den varme jord under sig.

Tyren fører ikke an – det har den andre til – til gengæld støtter den gerne op om projekter den går helhjertet ind for.

Tyren sætter pris på at eje  hus, bil, kone/mand, børn og jord – ligesom der også skal være penge i banken. Det er dens tryghed og hvis trygheden bliver truet, kan Tyren få det meget dårligt. Tyren er meget rolig og besindig og der skal meget til at få den i affekt. Den hidser sig ikke op over småting – indtil et vist punkt. Når den er blevet tirret og har været tålmodig og langmodig længe nok, kan den få pludselige raserianfald der kan få en betonbunker til at ryste. Og lige så pludseligt kan anfaldet være ovre. Jeg kalder det “Ferdinand-effekten” efter historien om Tyren Ferdinand.

Tyren føler sig generelt godt tilpas i romantiske smukke omgivelser med rolige jordfarver der afspejler årstiden og humøret.

 

 

TVILLINGERNE
Element – Luft
Dynamik – Bevægelig
Polaritet – Aktiv, udadvendt, yang, maskulin
Hersker – Merkur
Periode – 21. maj – 22. juni

 

Bevægelig Luft – der er en letfodet fremdrift i dette tegn,  der opstøver nyheder og gode historier. Tvillingerne skriver, taler, performer og deler viden. Der er altid en afsender og en modtager, der er altid to.

Tvillingefødte har ry for at være meget snakkende, flagrende, overfladiske. Det er et socialt tegn og derfor vil de oftest opsøge andre mennesker og steder de kan lade sig inspirere af – og påvirke.  De kan let rumme og forholde sig til mange mennesker som undervisere, talere, studieværter, journalister, skribenter og forfattere, alt efter hvor stærkt tegnet er repræsenteret i horoskopet.

Tvillingerne samler på information hele tiden. Det kan være bøger (som de aldrig læser fordi de hurtigt er videre),  eller de søger videre på information de får gennem reklamer, varedeklarationer, opskrifter, virkningen af atomkraft, lægehåndbøger. De er eksperter i informationssøgning, men igen – de er hurtigt videre til det næste, så meget af det indsamlede let bliver glemt igen… eller givet videre til andre. Hører vi her en cand.scient.bibl.? Bibliotekaren der kan fremfinde alverdens ting fra arkiverne og internettet.

 

 

KREBSEN
Element – Vand
Dynamik – Kardinal
Polaritet – Passiv, indadvendt, yin, feminin
Hersker – Månen
Periode – 21. juni-22. juli

 

Krebsen har iført sig  natdragt og hjemmetøfler, nu klar til at hygge på sofaen med en god kop te og en film efter en lang dag.  Krebsen har sørget for at alle kollegerne på arbejdet har det godt – hørt på deres kvaler med børnene, de gamle forældre, deres dårligdomme, deres stress over chefen. Krebsen har holdt hånd og delt lommetørklæder ud, sørget for kaffe – foruden at have passet sit eget arbejde.

Den spekulerer stadig på hvordan det går de andre, mens filmen glider forbi – den følger slet ikke med i den, fordi tankerne fører andre steder hen. Krebsen slukker fjernsynet og indtager sin lune og trygge seng med de mange puder og den bløde dundyne.

Krebsen trives med at tage sig af andre – det er dens ilt.  Men det kan kamme over og blive til sin modsætning, hvor den er mere optaget af sig selv og sine egne skavanker.  Når den giver omsorg over evne og glemmer sig selv, eller for at få noget igen, så kan en  lille martyr dukke frem.  Så vil Krebsen, indirekte men højlydt,  gøre  opmærksom på hvor dårligt den har det og hvor meget den har gjort for andre – uden at få et ord til tak…synes den. Så kan den blive en evigt beklagende jammerkommode, der kræver at man tager hensyn til allergier og fordøjelsesbesvær og  ikke tåler det ene og det andet.

Og ja, fordøjelsen hører til Krebsens tegn, så det er ikke ualmindeligt at symptomer på ubalance opstår på det område.

Krebsen er sensitiv og medfølende.  Indtryk af hændelser fra omverdenen kan ramme hårdt, også uden at det berører den personligt. En dødelig epidemi langt væk i Afrika, for eksempel,  kan trigge følelser og tårer.

Men så er det at den kan bruge skjoldet og beskytte sig.  Enten ved at trække sig ind i sig selv, blive utilnærmelig og kontaktsvær eller ved at erkende sin sensitivitet og lære at sige fra. Det er en fornem egenskab at kunne sætte sig i andres sted – men at overdrive den side og glemme selvomsorgen, giver bagslag.  Krebsen kan med alder og erfaring lære, at skelne mellem egne og andres følelser og holde ligevægten.

Som kardinalt tegn har Krebsen evnen til at gå foran,  lede og fordele opgaverne,  lægge planer for behandlinger og projekter.  Den ved – indefra – hvad der er brug for og får arbejdet gjort effektivt og respektfuldt.

Men hvorfor kalder vi den for Krebs?  Ordet Cancer, som er tegnets latinske oprindelse, betyder krabbe.  Og så begynder noget at dæmre i forhold til tydningen af “krebsens tegn”.   Krabben går sidelæns og føler sig frem. Den braser ikke lige ind i et rum eller situation – tripper måske lidt frem og tilbage og mærker efter hvad det næste skridt er. Så der kan være god mening i at kontemplere  “krebs” versus “krabbe” som symbolske dyr i zodiaken.

 

 

LØVEN
Element – Ild
Dynamik – Fast
Polaritet – Aktiv, udadvendt, yang, maskulin
Hersker – Solen
Periode – 22. juli-23. august

 

Løven kommer ind i salen, lidt for sent – nok til at folk lige når at undre sig over hvor den bliver af. Så gør den sin entre. Med store armbevægelser og kongelig mine træder den ind med alles blikke rettet mod sig. “Har I set mig”?  Der er gerne drama omkring ham. Følelser forstærkes og udspilles med  malerisk sprog og fagter. Løven kan gøre et stort nummer ud af små ting.

Det er selvfølgelig en karikatur,  og dog er det en Løves kendetegn gerne at ville være centrum i et selskab. Løven er social, festlig – og selvcentreret, så det er ikke fra en Løve vi skal forvente den store interesse for hvordan andre har det.  Til gengæld får vi underholdning, sjov og ballade når den ruller sig ud.

Løvemennesker er gode til at performe. Vi finder dem på talerstole, teaterscener, filmlærredet, i kunstverdenen. Hvis ikke de er udøvende selv, så er de kreative på andre måder i deres job – gerne lederjob – som de udfylder med fantasi og utraditionelle metoder og arbejdsgange. Vi finder dem også som storforbrugere af kulturtilbud, som de går op i med liv og sjæl.

 

JOMFRUEN
Element – Jord
Dynamik – Bevægelig
Polaritet – Passiv, indadvendt, yin, feminin
Hersker – Merkur
Periode – 23. august-22. september

 

Har du nu husket…? Pas nu på…!  Gør det nu rigtigt…! Sørg for at have tørre sokker med!  Husk at vaske hænder – nu skal jeg vise hvordan…!

Jomfruens svada af formaninger skingrer gennem gangene mens hun tripper med rappe skridt til næste opgave hun har pålagt sig selv at udføre til punkt og prikke. Der er ingen slinger i valsen når der skal vaskes, stryges, laves sunde helseretter med vitaminer og kalorier regnet nøje ud.

Jomfruen katalogiserer, kategoriserer, tæller og laver lister. Det er Dyrekredsens bogholder, regnskabsfører, arkivar og rengøringsalf. Vi har fat i en uundværlig stemme i koret af stjernetegn. Hvor ville vi være hvis livets praktiske sider ikke blev udført – derhjemme som ude i samfundet.  Jomfruen er kontorets blæksprutte med overskud nok til at gøre et ordentligt og pertentligt stykke arbejde.

Jomfrumusikeren er den der holder takten i orkestret.  Og de gammeldags typografer der satte avisen i hånden med små blyblokke i sættekasser må have haft jomfruegenskaber – ellers ville der være mange flere fejl. Bibliotekaren har helt styr på decimalklassesystemet og kan se for sit indre blik, hvor bogen står. Måske ved hun også hvad der står i indholdsfortegnelserne. Softwareprogrammører må have stærke jomfrutræk – ellers kunne man ikke holde ud at skrive linje efter linje i kodesprog – omhu og tålmodighed er en unik egenskab at besidde.

Jomfruer bliver betragtet som kedelige. For mit indre blik har jeg den stramme knold og det sammenbidte ansigt, den grå mus der tavst og usynligt sørger for at hjulene bliver smurt i virksomhedens maskineri – uden at vente tak. Ja, det er selvfølgelig en karikatur af en arketype: den effektive sekretær.

Jomfruen interesserer sig for statistikker, mængder, sammenligninger og analyser.  Hun kan være kritisk – ER kritisk – men det betyder blot at hun fordrer kvalitet fremfor kvantitet. Hun er stilren og upåfaldende, arbejdsom og dygtig.

Sundhed og helse er kerneområder for Jomfrutegnet. Derfor kaldes det også for sygeplejersketegnet. Ikke som den omsorgsfulde, empatiske sygeplejerske, men den effektive, der ikke laver fejl i medicindoseringer og i det hele taget gør hvad der er brug for. Hverken mere eller mindre.

Jomfruen har at gøre med hverdagslivets såkaldte petitesser, der, hvis de ikke blev udført ville kunne mærkes at de mangler. Hvis rengøringspersonalet strejker, så går der ikke lang tid før institutionerne lukker – og så lukker samfundet kort efter. Det er dem der gider gøre en ekstra indsats fordi de ikke kan lade være. Det er deres natur at være sådan.

Når Jomfruen går i skole, så lærer hun tingene lineært – fra en ende af. Det sker i logisk rækkefølge og ved at studere og huske nøje, hvad hun har læst og lært. Først når grunden er lagt kan hun begynde at danne sin egen mening – og kommer hun i tvivl kan hun konsultere sine nøjagtige og sirlige noter fra hele studietiden.

Modsat Jomfrutegnet har vi Fiskene og tilsammen danner de et slags fællesskab – Jomfruen sørger for menneskelige fysiske behov  og Fiskene for de spirituelle.  For at være et spirituelt menneske, er det nødvendigt at være godt forankret i jorden – ellers kan det blive til sværmeri, fantasteri og ultimativt til religiøs psykose.  Jomfruen er en nødvendighed.

Jomfru-Fisk kan også kaldes for “medfølelsens akse” – det er her vi tager os af hinandens behov, fysiske som ikke fysiske, på tværs af skel og grænser.

 

 

VÆGTEN
Element – Luft
Dynamik – Kardinal
Polaritet – Aktiv, udadvendt, yang, maskulin
Hersker – Venus
Periode – 22. september – 23. oktober

 

Jeg ved ikke hvem jeg skal vælge, siger Vægten. Hvis jeg vælger A, kan jeg ikke også holde med B. Det er Vægttegnets evige dilemma i en nøddeskal. Derfor står der også i gamle astrologiske lærebøger, at Vægten er vægelsindet.  Men det er en  unuanceret måde at se det på.  Vægten kan se en sag fra to sider og kan derfor have svært ved at tage parti. Begge sider har jo ret hver på sin måde. Man kan kalde det vægelsind – eller en ressource, at kunne give plads til forskelligheder.

Vægten er den venlige diplomat, som man aldrig rigtig kommer tæt på. Den opfordrer til at ses – en gang – men det bliver sjældent til noget.  Det er en høflighedsfrase.  Til gengæld er Vægten eminent i sociale sammenhænge,  hvor der er mange mennesker, hvor man mingler, hvor man ikke forpligter sig.

Den geråder ikke i konflikter eller ufred med andre mennesker, og kan blive opfattet som konfliktsky.   Men den er rigtig god til at tage sig af andres konflikter, som mægler, advokat, forligsmand, politi.  Den sørger for at genoprette balance og harmoni, hvor der har været grus i maskineriet.

Når en Vægt er vred eller irriteret,  siger den det ikke direkte – det kommer ud mellem sidebenene, på en måde så man måske slet ikke bemærker at den udtrykte en giftighed. Eller eksempelvis kan indre konflikter projiceres ud på uretfærdigheder  i samfundet eller “fejl” hos andre, som den så skælder ud over. Dens egne indre konflikter, forbliver urørte.

Venus hersker i Vægtens tegn, foruden Tyrens.  Derfor siges det at Vægten er romantiker på et mentalt plan,  da vi har at gøre med et lufttegn. Den har høje skønhedsidealer, holder af æstetisk visuel kunst. Dens påklædning og bolig er smuk og i tråd med moden og tidsånden.

 

 

SKORPIONEN
Element – Vand
Dynamik – Fast
Polaritet – Passiv, indadvendt, yin, feminin
Herskere – Pluto og Mars
Periode – 23. oktober-22. november

 

Skorpionen er et feminint tegn. Et mørkt, koldt og fugtigt tegn der ikke let giver sine hemmeligheder fra sig. Den holder sig tilbage og trækker sig, når den føler sig truet. Og der skal ikke meget til.

Skorpionen har et følsomt, uudgrundeligt sind. Det er mørket der trækker, dæmonerne, de dybe psykiske grotter der kun lader sig se i nære og tætte relationer i et fortroligt rum. Det er her vi går ned i sindets ubevidste kældre og afslører frygt og fascination af det forbudte.

Skorpionen har en evne til at opfange andre menneskers følelser, som om den har en radar indbygget.  Den er ekspert i at hjælpe andre i nød, som læge, kirurg eller psykoterapeut – eller hvis den er negativt indstillet, til at manipulere med andre mennesker.

Det gode ved Skorpioner er, at de tør kigge på det som andre ikke tør nærme sig, fordi de har en fascination af det som er tabu. Specielt seksualitet, død og genfødsel.

Skorpionen kan holde på  hemmeligheder – men også på en subtil og indirekte måde afsløre dem, når det er påkrævet. De er gode i fag der kræver tavshedspligt… og hvem er vel mere tavse end spioner, agenter og detektiver?

Jeg kom til at tænke på et par forfatter- og filmfolk der kunne have fremtrædende skorpiontræk og tjekkede deres data: Gyserfilmmanden Alfred Hitchcock har Månen i Skorpion – i konjunktion med Jupiter og kvadrat til Løveascendanten. Spionromanforfatteren John le Carre (som jeg desværre ikke kunne finde fødselstid på) har Mars og Venus i Skorpion.

Vi har alle en Skorpion i horoskopet – spørgsmålet er blot hvordan og hvor den er repræsenteret.  Der hvor Skorpionen er – med eller uden planeter i tegnet – er der hvor vi går mest stille med dørene.

 

 

SKYTTEN
Element – Ild
Dynamik – Bevægelig
Polaritet – Aktiv, udadvendt, yang, maskulin
Hersker – Jupiter
Periode – 22. november-21. december

 

Jeg ser et mål, og når jeg har nået det, så ser jeg et nyt.

Det er den eneste esoterisk/teosofiske “regel” jeg kan huske udenad og som knytter sig til stjernetegnet Skytten på en meningsfuld måde.  Symbolet er pil og bue, Skytten er en af kentaurerne. Halvt hest, halvt menneske. Der er fart på, når Skytten er ude at opdage den indre og ydre verden. Ikke noget med at dvæle for længe – vi må videre til næste projekt.

Skytten er en ildsjæl, når det kommer til at forsøge at forstå og forklare livet, verden, universet, meningen med det hele.  Han vil rejse, opdage, undersøge og bliver frygtelig frustreret når livet står stille og han begynder at kede sig. Der skal ske noget hele tiden – så de nærmeste, der måske ikke er gearet på samme måde, bliver ganske forpustede og udmattede.

Skyttemennesket er som regel åben, talende, fortællende – gerne om sig selv og sine oplevelser – men kan også have en tendens til at fortælle andre hvad den synes og mener om dem – uden at tænke over om det kan såre.  Impulsiviteten er høj og det kan more eller irritere andre. Skytten selv forstår ikke kritikken – den er jo bare ærlig.

Frihed er vigtigt for Skytten – frihed til at opdage, tænke og lære nyt på egne præmisser. Den bliver rastløs og frustreret hvis den bliver lukket inde i en bås af dogmer, regler, ritualer – og den vil altid stille spørgsmålstegn ved de bestående traditioner: Hvorfor gør vi det? Og hvis der ikke er et tilfredsstillende svar, så går den sin vej, bryder reglerne, bliver trodsig.

I skolesystemet vil Skyttebarnet vide hvad hensigten er med det pensum han skal lære. “Hvorfor?” er et yndet spørgsmål. At få at vide at det er fordi det står i cirkulæret  er ikke nok.  Skytten kan være klassens begavede men frække elev, med dumsmarte bemærkninger og uro.  Giv ham meningsfulde opgaver, der fanger hans interesse – så går det meget bedre.

Jeg skriver “han” fordi det er et maskulint tegn – beskrivelsen gælder for alle køn… for sådan er det med Skytten: sæt mig ikke i bås!

 

 

STENBUKKEN
Element – Jord
Dynamik – Kardinal
Polaritet – Passiv, indadvendt, yin, feminin
Hersker – Saturn
Periode – 21. december-20. januar

 

Så er vi kommet til solhverv på Stenbukkens vendekreds i nord, hvor vinteren som regel for alvor sætter ind.

Stenbukken er en bjergged der sætter sine ben med forsigtighed ved først at prøve om grunden er sikker, før den tager skridtet. Det kan man også sige om Stenbukkens tegn i Dyrekredsen.

Stenbukken har brug for sikkerhed, tryghed og vished og den skaffer sig det ved at sørge for at have kontrollen.  Man kan finde Stenbukke i administrative funktioner, gerne i stat og kommune med jobgaranti og pensionsordning.

Stenbukken er en tilbageholdende fyr der helst går i neutralt tøj. Ikke noget med farvestrålende t-shirts med budskaber på eller andet lir. Vi har at gøre med et ambitiøst tegn, der stræber efter toppen uanset hvilket fag den befinder sig i. Det må gerne give prestige og et godt afkast – men allermest er det vigtigt at have status og at skabe resultater.

De er ikke som Løven, der vil være direktør med det samme. Stenbukken arbejder sig op gennem lagene i virksomheden og lærer dermed alle grene af den at kende, før den ender som direktør for det hele og en dygtig leder, der kender sine ansattes udfordringer.

Stenbukkemennesket har flair for sammenhængskraft i samfundet, som den henter i historien. Den kender fortidens og forfædrenes værdi og bruger den som afsæt til nutiden.  Erfaringer er en ressource og den trækker gerne på de ældres viden og visdom som den omsætter til nutidens fordringer.

Arbejdsomhed og omhu er kendetegn for Stenbukke og det er noget af det, der bringer dem langt på stigen til succes. Og succes, defineret individuelt, er deres ultimative mål. Stenbukke er gode til at se tingene fra oven – dvs. at de har evner for overblik og orden.  Selv om de kan have god humor – så er de for det meste seriøse og kan være lidt generte og tilbageholdende.

Det er let at glemme at Stenbukken faktisk er et feminint tegn, fordi den bliver forbundet med høj status og lederambitioner der igennem – vestlig  -historie, har været forbeholdt mænd.

Saturn er hersker i tegnet, og forbindes med ansvar, alvor, erfaring og pligt. En arv, der først for få årtier siden er begyndt at blive migreret til kvinder på lige fod med mænd.

 

 

VANDBÆREREN
Element – Luft
Dynamik – Fast
Polaritet – Aktiv, udadvendt, yang, maskulin
Hersker – Uranus  (og Saturn)
Periode – 20. januar-19. februar

 

“I love humanity, it is the people in it I dislike”

Hvem citatet stammer fra ved jeg ikke. Det kan være fra tegneserien Radiserne, Trine måske? Det passer godt på Vandbærertegnet. Det distancerede menneske med de fremsynede ideer til at forbedre menneskets livsvilkår.  Her har vi opfinderen, teknologen, robotudvikleren, videnskabsmanden og – præsten. Ja… det undrede også mig da jeg stødte på en astrolog – Douglas Lannark – der skriver at Vandbæreren er et præstetegn i en astrologisk analyse af N.F.S. Grundtvigs horoskop i bogen “Frederik”, af Ebbe Kløvedal Reich. Jeg har dog ikke set noget belæg herfor.  Måske handler det mere om “tjeneste”.

I folkemunde og ældre dansk astrologi, hedder den ikke Vandbærer, men VandMAND.  Et efter min mening misvisende navn,  der giver associationer til et hvirvelløst havdyr – goplen.  Lad det hermed være slået fast, at tegnet er afbildet ved et menneske – som regel en mand – der bærer en krukke som den hælder noget ud af. Måske er det livets vand, visdommens vand,  indvielsens vand. Det bliver i hvert fald oftest afbilledet med vand…

Vandbæreren er en tjener der bringer vand til guderne på Olympen. Og mon ikke det også har dryppet på menneskene? Symbolet tegnes som to bølgelinjer. Nok siger vi at det er vand – men vandbæreren er et lufttegn, må vi huske. Bølgelinjerne kan opfattes som radiofrekvenser. Men heraf kan man måske udlede “præstetegnet” – jeg har dog ikke set at der skulle være flere præster med stærke Vandbærerpræg.  Men – hvem ved?

Vandbæreren kan være ekscentrisk,  en original, en der stikker ud fra “Normen” (et begreb der næsten er ved at visne) – når “normen” er det som de fleste gør, så gør Vandbæreren pr automatik noget helt andet.  Derfor kan han virke provokerende og som en outsider. Som skolebarn måske så meget at han bliver mobbet. Senere som voksen, hvis han tager sin outsiderside til sig kan han på sit felt blive en stor personlighed i offentlighedens lys. I kompenseret form kan han blive den evigt utilpassede provokatør blot for provokationens skyld.

Men han er altså også en formidler af det guddommelige lys. Vi kan finde Vandbæreren som videnskabsmand, opfinder, astrolog, astronaut og lignende ikke-normative områder. Han er intelligent ud over det sædvanlige og bruger det til at tænke ud af boksen ligegyldigt på hvilket niveau han lever… det er jo ikke alle Vandbærere der bliver noget stort.   De fleste vandbærere vil leve et outsiderliv i relativ ubemærkethed.

Man skal ikke forvente stormende følelser fra en Vandbærer. Den er nøgtern, objektiv, systematisk og ser mønstre fremfor at have fornemmelser.  Det er den pludselige indsigts tegn, som en åbenhed for en universel intelligens, der bliver kanaliseret igennem den.  Medfølelse og empati er fremmedord i dens vokabularium. Derfor kan Vandbæreren blive opfattet som kølig og ufølsom af mere sensitive medmennesker.

Hos Vandbæreren får man noget at vide om den sidste nye gadget, de seneste videnskabelige opdagelser og man har et menneske der er eminent som chefteoretiker for revolutionen, for den humanitære hjælpeindsats og for den digitale omstilling.

 

 

FISKENE
Element – Vand
Dynamik – Bevægelig
Polaritet – Passiv, indadvendt, yin, feminin
Hersker – Neptun (og Jupiter)
Periode – 19. februar-20. marts

 

 

Hvor skal vi hen, du?  Tegnet symboliseres ved to fisk der svømmer i hver sin retning, forbundet af et bånd – så de ikke svømmer væk fra hinanden.  De er nødt til at blive enige om retningen – ellers bliver der kaos.

Fisken er af natur en drømmer. Der er visioner og romantiske forestillinger om det hinsidige liv, ja en higen efter noget overjordisk, guddommeligt, henført.  Fiskene søger enhed, helhed, sammenhæng, oplysning – ikke som i “viden”, men som guddommelig åbenbaring af “sandheden”. Fisken tænker i billeder mere end i ord og kan være en blændende kunstner – særligt indenfor foto og film… drømmenes og stemningernes verden.

Fisken sørger over alverdens elendighed og er da også at finde i sociale organisationer, i arbejdet med de udstødte, hjemløse, forfulgte.  Det er ædle egenskaber, der som alt andet kan kamme over og blive til et frelserkompleks. Den følsomme Fisk, der evner at holde begge ben på jorden, kan have vældige ressourcer i det sociale arbejde og har det godt med at arbejde for en “sag” – de kan være at finde i Røde Kors, Læger uden Grænser,  Mellemfolkeligt Samvirke, Danida, FN-organisationer, den lokale varmestue osv.

Religiøse er de ofte også – bekender sig til en tro, et spirituelt fællesskab, som de går op i med liv og sjæl – mister de sansen for proportioner, kan de blive fanatiske fundamentalister og miste sig selv i  en religiøs sekt.

Fisken er et følsom, ja sensitivt, menneske der kan virke noget lukket og indadvendt. Måske endda uforståelig for omverdenen, da der er noget æterisk,  uhåndgribeligt, ved hende.  En gennemsigtighed, som var hun lavet af glas.

Den ubevidste Fisk, kan blive bange for sin egen sensitivitet og være draget og samtidig frastødt af “det overnaturlige” . For det er Fiskenes kendetegn, at de samler alting op fra atmosfæren omkring sig – om det er stemningen i en familie, en skoleklasse, eller gårdens faste stab af spøgelser.  Fisken kan tro at alle disse fornemmelser og følelser stammer fra hendes eget sind og forstår ikke hvorfor hun har det som hun har det.  Derfor kan hun let gå hen og føle sig som et offer.

Fiskens personlighed kan være præget af forvirring, ubeslutsomhed, multitasking – på en måde så alt er halvgjort.  De kan have svært ved at finde vej – orientere sig og får gerne andre til at være “førerhund” så de kommer det rigtige sted hen.  Distraktion er en udpræget tendens – hun kan ikke finde brillerne… fordi hun har dem på;  eller nøglerne… fordi de ligger i tasken. Bortset herfra, er fiskemennesket gerne udstyret med stor fantasi og indlevelsesevne. Der er grobund for eventyr, fantasy, magiske historier og interesse for det overnaturlige.

Fra kaos til klarhed.
Når der hersker uro og tvivl – hvad der ofte gør for Fisk –  så kan hun få en følelse af kaos, eller “rod i hovedet”, som om alle de ydre ting hvirvler rundt derinde og hun mister orienteringen. Det kan være lammende.  Meditation under en eller anden form,  kan få klarheden tilbage. Og klarhed er den anden ende af Fiskens skala, når alt det uforståelige, efter lang tids indre kampe,  pludselig giver mening i et større perspektiv og bliver til:  Oplysning og indsigt.